#

وفتخار

سرمایه گذاری افتخار سهام

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وفتخار

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وفتخار جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وفتخار

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وفتخار
امتیاز:0
دنبال کننده:23.5K

#فیلتر

ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی

#ثباغ

#وفتخار

@boursika_official

نمایش بیشتر

آموزش وفتخار
امتیاز:540
دنبال کننده:9.2K

#وفتخار

'حقوقی دیروز دومیلیون برگ و امروز 98% سهم رو تابلو فروخته

بررسی کنید

اعلله اعلم

نمایش بیشتر

آموزش وفتخار
امتیاز:0
دنبال کننده:13.3K

آورده نقدی:

#وفتخار 317%| #شپارس 51% | #اعتلا 44% |#شلعاب 275%| #قجام 108% | #تنوین 67%

تلفیقی:

#رتاپ 65% (سودانباشته 32% - آورده نقدی 33% )

#فروس 357% ( سودانباشته 40% - تجدید ارزیابی 317%)

#کاذر 100% (سودانباشته 49% - آورده نقدی 30% )

#فارس 100% (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )

————————————-

۵. #مرحله_تصمیمات

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:

#غشهداب 247% | #کوثر 83% | #کسرام 1535% | #غشان 687% | #ومعلم 180% | #تلیسه 1327% |#بکهنوج 2436% | #غدیس 318%

سود انباشته:

#دابور 33% |#کفرا 56% |#وصنعت 33% |#فرابورس 100% |#وسرمد 19% | #وایرا 100% |#وپاسار 30% (سایر اندوخته ها) | #وبوعلی 88% | #دحاوی 200% |#بورس 100% | #فلامی 233% |#خودکفا 529% |#وبانک 68% (سایر اندوخته ها) |#ساربیل 100% | #رمپنا 48% |#سامان 44% ( سایر اندوخته‌ها ) | #شپنا 49% | #گشان 185%

آورده نقدی:

#کویر 211% | #دسانکو 12%|#دسبحان 29% | #کگل 108% | #تشتاد 134% | #سمگا 50% | #ثنور 38% | #کفرا 59% | #حکشتی 32% | #وملل 65% |#میدکو 69% | #تکشا 82% | #ساروج 49% | #شجم 44% | #کگهر 103% | #غالبر 32% | #افق 200% | #فخاس 32% | #لوتوس 50% | #کدما 733% | #ثاخت 50% | #کویر 200% (تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره) |#بزاگرس 260% |#وگردش140% |#شصدف 250% |#وبیمه 150% | #دسبحا 19% |#ارفع 33% | #ثپردیس 18% |#ثشرق 22% | #کگاز 89% |#کاسپین56% | #دتماد 43% |#وسکرمان 480% | #شاملا 100% |#کخاک %200 |#کایتا 1233% |#صبا 200% |#وسنا 42% |#کپشیر 244% |#ساذری 3700% |#سپ 67% |#تملت 57%

تلفیقی:

#وتوکا 77% (سودانباشته: 59% - آورده نقدی 18% )

#وآرین 186% (سودانباشته: 29% - آورده نقدی 157% )

#غشوکو 996% (سودانباشته: 78% - آورده نقدی 918% )

#دعبید 103% (سودانباشته: 101% - آورده نقدی 22% )

#گکیش 220% (سودانباشته: %15 - آورده نقدی 205% )

#پترول 25% (سودانباشته: %7 - آورده نقدی 17% )

#ختور 250% (سودانباشته: %117 - آورده نقدی 113%)

#تاصیکو 55% (سودانباشته: %10 - آورده نقدی 45%)

#ثتران 50% (تجدید ارزیابی 18% - آورده نقدی 32% )

#تاپکیش 200% (سودانباشته 50% - آورده نقدی 150% )

#شتران 70% (سودانباشته 25% - سایر اندوخته‌ها 45% )

#اتکای 23% (سودانباشته 20% - سایر اندوخته‌ها 3% )

#کهمدا 150% ( آورده نقدی - سودانباشته )

————————————-

۶. #مرحله_ثبت

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:

#خپویش 288% |#غگلستا %341 | #ما 167% |#سبزوا 527% | #کفپارس 1519% | #فبستم 445%

سود انباشته:

#وخاور 100% | #ساراب 40%

آورده نقدی:

#شنفت 25% | #آ_س_پ 11% | #شپترو 57% | #دالبر 18% | #ثغرب 33% |#سیلام 191%

تلفیقی:

#اتکام 18% (سودانباشته 18% - سایر اندوخته‌ها 3% )

#وکار 216% (تجدید ارزیابی: 193% - سایر اندوخته‌ها 23% )

#فاسمین 200% (سودانباشته 162% - سایر اندوخته‌ها 38% )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

💹پیشنهاد » گروه آرین تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید .

(🔔نکته : افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی از جذاب ترین + سودده ترین نوع افزایش سرمایه ها در بورس میباشند)

@ArianTrader

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وفتخار

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
-
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد