#کیسون

شرکت کیسون

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کیسون
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️دوشنبه 1400/03/24

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#ولکار: 3 میلیارد

#خگستر: 150 میلیون

#خپارس: 133 میلیون

#خاور: 68 میلیون

#مادیرا: 28 میلیون

#وسکاب: 24 میلیون

#فگستر: 20 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 320 میلیون

#وسدید: 117 میلیون

های وب: 53 میلیون

#ثنوسا:48 میلیون

#وپارس: 36 میلیون

#حفارس: 35 میلیون

#کیسون: 34 میلیون

#ثشرق: 33 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️سه شنبه 1400/03/18

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#فاراک: 215 میلیون

#فگستر:155 میلیون

#خودرو: 138 میلیون

#خگستر: 124 میلیون

#باران: 83 میلیون

#کرمان: 72 میلیون

#کاما: 71 میلیون

#خاذین: 61 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 285 میلیون

#وآیند: 170 میلیون

#وسدید: 119 میلیون

های وب: 57 میلیون

#سمگا: 50 میلیون

#ثنوسا: 43 میلیون

#لکما: 37 میلیون

#کیسون: 36 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️دوشنبه 1400/03/17

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غکورش: 218 میلیون

#فگستر:147 میلیون

#کاما: 143 میلیون

#پتایر: 93 میلیون

#کرمان: 38 میلیون

#برکت: 33 میلیون

#ثبهساز: 25 میلیون

#خگستر: 21 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 329 میلیون

های وب: 63 میلیون

#سمگا: 47 میلیون

#ثنوسا: 45 میلیون

#لکما: 38 میلیون

#کیسون: 37 میلیون

#حفارس: 35 میلیون

#ولیز: 25 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
امتیاز:666
دنبال کننده:32.7K

◽️چهارشنبه 1400/03/12

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غکورش: 344 میلیون

#پتایر: 184 میلیون

#فگستر: 79 میلیون

#باران: 48 میلیون

#برکت: 27 میلیون

#کویر: 25 میلیون

#ثبهساز: 16 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#وآیند: 115 میلیون

#وسدید: 104 میلیون

#خگستر: 65 میلیون

#ثنوسا: 53 میلیون

های وب: 49 میلیون

#سمگا: 46 میلیون

#بنو: 43 میلیون

#کیسون: 37 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:500
دنبال کننده:22.6K
Meta_Technical

گروه انبوه سازی

نمادهای #ثامان #ثشرق #ثفارس #ثشاهد #ثنوسا #کیسون #ثغرب بدون حجم در صف فروش قرار دارند

آموزش کیسون
امتیاز:695
دنبال کننده:11.9K

انصاری #کیسون :

به دنبال عرضه برخی شرکت های زیر مجموعه در #بازار هستیم .این شرکت ها 3 شرکت هستند .

آموزش کیسون
امتیاز:0
دنبال کننده:16.3K
Bourseon | بورسان

بررسی چشم‌انداز #کیسون در بورسان

🔻فردا سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ در برنامه خط سود با حضور محمدرضا انصاری، رئیس هیات مدیره شرکت #کیسون، چشم‌انداز این شرکت در پساتحریم بررسی خواهد شد.

🔻سوالات خود درباره این شرکت را برای ما بنویسید.

@Bourseonshows

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
امتیاز:0
دنبال کننده:5.1K

#کیسون هم بعد از چند ماه مسخره بازی سازمان

انگار‌امروز به #بازار‌نارنجی برگشته.

میگم خدارو شکر سهم از #بازار قرمز نداریم که فقط دوشنبه ها میشه معامله کرد😐🙏

نمایش بیشتر

آموزش کیسون
امتیاز:0
دنبال کننده:26.4K

#کیسون بازارگردانی می شود

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،نماد شرکت #کیسون از تاریخ ١ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

آموزش کیسون
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:705
دنبال کننده:4.2K

🔴 حجم پول در صف های خرید و فروش

21 شرکت در صف خرید

حجم پول در صف های خرید 155 میلیارد تومان

#غگیلا 72 میلیارد تومان

#شصدف 21 میلیارد تومان

#پلوله 12 میلیارد تومان

#وسالت 11 میلیارد تومان

#کباده 11 میلیارد تومان

#نمرینو 9 میلیارد تومان

#شکف 5 میلیارد تومان

#خعمرا 4 میلیارد تومان

#سدشت 3 میلیارد تومان

#فایرا 2 میلیارد تومان

486 شرکت در صف فروش

حجم پول در صف های فروش 3,735 میلیارد تومان

#وآیند 312 میلیارد تومان

#غصینو 70 میلیارد تومان

#خزر 51 میلیارد تومان

#ثنوسا 48 میلیارد تومان

#سمگا 46 میلیارد تومان

#کویر 42 میلیارد تومان

#رافزا 42 میلیارد تومان

#قثابت 39 میلیارد تومان

#کاذر 38 میلیارد تومان

#کیسون 38 میلیارد تومان

08:57 چهارشنبه 1400/1/18

پی نوشت: لیست فوق تنها جنبه آماری دارد

#حجم_پول_درصف

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد