#

شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#شگامرن

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#شگامرن جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #شگامرن

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش شگامرن
امتیاز:0
دنبال کننده:13.3K

🔷🔸 #مهم

👂شنیده میشود ⬇️⬇️

#شگامرون : شنیده های جدید حاکیست شرکت پترو صنعت گامرون از فروش سهام سرمایه گذاری #آریان و شناسایی سود ١٠٠ میلیارد تومانی خبر داده است .‎

@ArianTrader

نمایش بیشتر

آموزش شگامرن
امتیاز:0
دنبال کننده:1.1K

محصولات شیمیایی 3,556,704B (18/8%)

#مارون1 پتروشیمی #مارون 1,139,920B بازار دوم

#آریا1 پلیمر #آریا ساسول 833,759/24B بازار دوم

#زاگرس1 پتروشیمی #زاگرس 411,571/2B بازار دوم

شگویا1 پتروشیمی تندگویان 378,650/91B بازار دوم

شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر 214,430/4B تابلو پایه زرد

شلرد1 کود شیمیایی اوره لردگان 96,066B تابلو پایه زرد

شغدیر1 پتروشیمی غدیر 66,337/7B بازار اول

شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 58,435B تابلو پایه زرد

شبصیر1 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 42,258/81B بازار اول

شپترو1 پتروشیمی آبادان 30,636B تابلو پایه زرد

شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ 28,082/4B تابلو پایه نارنجی

شپلی1 پلی اکریل ایران 24,054/11B تابلو پایه زرد

#زنجان1 صنایع کشاورزی وکود #زنجان 23,264/5B تابلو پایه زرد

#کلر1 #کلر #پارس 22,971/83B بازار دوم

#ساینا1 صنایع بهداشتی #ساینا 22,667B بازار اول

شکف1 کف 14,989/5B تابلو پایه نارنجی

شصدف1 صنعتی دوده فام 14,863/8B بازار دوم

شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون 14,280B بازار SME

شفارا1 پتروشیمی فارابی 14,120/33B تابلو پایه زرد

#دهدشت1 صنایع پتروشیمی #دهدشت 13,211/99B تابلو پایه زرد

#ممسنی1 پتروشیمی #ممسنی 11,842/8B تابلو پایه زرد

شاروم1 پتروشیمی ارومیه 11,274/9B بازار دوم

#جهرم1 پتروشیمی #جهرم 11,138/31B تابلو پایه زرد

#داراب1 پتروشیمی #داراب 10,891/97B تابلو پایه زرد

#فسا1 پتروشیمی #فسا 10,593/95B تابلو پایه زرد

کازرو1 پتروشیمی کازرون 9,360/3B تابلو پایه زرد

شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی 9,339/49B تابلو پایه زرد

شرنگی1 شیمیایی رنگین 5,578/52B تابلو پایه زرد

شتولی1 تولی‌پرس‌ 5,208/25B تابلو پایه نارنجی

شتوکا1 توکا رنگ #فولاد سپاهان 4,312/8B بازار اول

شستان1 پتروشیمی گلستان 1,791/72B تابلو پایه نارنجی

شسم1 تولید سموم‌ علف‌ کش 800/26B تابلو پایه نارنجی

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#شگامرن

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد