#

غگز

گز سکه

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#غگز

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#غگز جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش غگز
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar
دنبال کننده:7.8K

▪️ #غگز

♦️ بازگشایی نماد معاملاتی (غگز1)

💬 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گز سکه (غگز1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز شنبه مورخ 1400/08/29 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. #مدیریت عملیات #بازار فرابورس ایران

➖➖➖➖➖➖➖➖

⏰ ‏ 10:27:05

📆 ‏ 1400/8/29

🆔 @BourseAsr_NazerBazar

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#شفن ۳۲۴ میلیارد تومان

#آپ ۱۲۰ میلیارد تومان

#غنوش ۱۱۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#انرژی۱ ۲۹ میلیارد تومان

#پترول ۲۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#کوثر ۲۶ میلیارد تومان

#سدبیر ۲۲ میلیارد تومان

#حآسا ۱۳ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شگامرن ۴ میلیارد تومان

#حسیر ۲ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:22
دنبال کننده:1.2K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#شفن ۴۱۱ میلیارد تومان

#غنوش ۱۲۷ میلیارد تومان

#سنیر ۵۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#بورس ۱۲۱ میلیارد تومان

#انرژی۳ ۷۴ میلیارد تومان

#کالا ۴۳ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#حآسا ۳۷ میلیارد تومان

#ثالوند ۷ میلیارد تومان

#کگهر ۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#فرابورس ۴ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شگامرن ۴ میلیارد تومان

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#شفن ۴۱۱ میلیارد تومان

#غنوش ۱۲۷ میلیارد تومان

#سنیر ۵۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#بورس ۱۲۱ میلیارد تومان

#انرژی۳ ۷۴ میلیارد تومان

#کالا ۴۳ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#حآسا ۳۷ میلیارد تومان

#ثالوند ۷ میلیارد تومان

#کگهر ۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#فرابورس ۴ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شگامرن ۴ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#خودرو ۱۷۰ میلیارد تومان

#لسرما ۳۹ میلیارد تومان

#خگستر ۳۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۴ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۰ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۴۰ میلیارد تومان

#ثالوند ۱۱ میلیارد تومان

#زنگان ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#هرمز ۱ میلیارد تومان

#سمگا ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:36K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#غشان ۷۰ میلیارد تومان

#ولیز ۴۹ میلیارد تومان

#دجابر ۳۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۶ میلیارد تومان

#خودرو ۱۲ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۵۰ میلیارد تومان

#اتکای ۱۹ میلیارد تومان

#ثالوند ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#حسیر ۹ میلیارد تومان

#فرابورس ۷ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

@academy_TpBourse

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#غشان ۷۰ میلیارد تومان

#ولیز ۴۹ میلیارد تومان

#دجابر ۳۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسخوز ۳۶ میلیارد تومان

#خودرو ۱۲ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۵۰ میلیارد تومان

#اتکای ۱۹ میلیارد تومان

#ثالوند ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#حسیر ۹ میلیارد تومان

#فرابورس ۷ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۱۹۷ میلیارد تومان

#لسرما ۱۲ میلیارد تومان

#خودرو ۱۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#لپارس ۱۶ میلیارد تومان

#خودرو ۱۳ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۲ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#سمگا ۳۱۲ میلیارد تومان

#توسن ۱۰ میلیارد تومان

#حسیر ۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#فرابورس ۳۴ میلیارد تومان

#غگز ۴ میلیارد تومان

#شجم ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۴۴۳ میلیارد تومان

#خودرو ۱۹۶ میلیارد تومان

#خبهمن ۶۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#وسرضوی ۱۶ میلیارد تومان

#وسخراج ۱۱ میلیارد تومان

#وسصفا ۴ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#توسن ۴۱ میلیارد تومان

#شکام ۱۹ میلیارد تومان

#غویتا ۱۸ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگز ۴ میلیارد تومان

#سدبیر ۱ میلیارد تومان

#فرابورس ۱ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش غگز
رتبه:135
دنبال کننده:9.1K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#ولیز ۹۴ میلیارد تومان

#خودرو ۸۶ میلیارد تومان

#واعتبار ۳۳ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#لپارس ۲۶ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۵ میلیارد تومان

#وسخراج ۵ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#توسن ۶۳ میلیارد تومان

#غویتا ۲۰ میلیارد تومان

#شکام ۱۵ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#فرابورس ۸ میلیارد تومان

#وگستر ۵ میلیارد تومان

#غگز ۵ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#غگز

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار