#

تولیددارو

تولیددارو

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تولیددارو

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#تولیددارو جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #تولیددارو

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش تولیددارو
امتیاز:2
دنبال کننده:8.1K
کارگزاران

#والبر

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری #البرز - والبر در تاریخ 15 آذر 1399

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 10,554 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 9,520 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه #دارویی سبحان - پخش #البرز - #دارو سازی تولید #دارو و سرمایه گذاری #اعتلا #البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 388 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 332 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم والبر 23,437 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 86 درصد می باشد.

کانال تحلیلی پارسیس

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تولیددارو

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد