#تولیددارو

تولیددارو

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تولیددارو
امتیاز:640
دنبال کننده:9.9K
کارگزاران

#والبر

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری #البرز - والبر در تاریخ 15 آذر 1399

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 10,554 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 9,520 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه #دارویی سبحان - پخش #البرز - #دارو سازی تولید #دارو و سرمایه گذاری #اعتلا #البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 388 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 332 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم والبر 23,437 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 86 درصد می باشد.

کانال تحلیلی پارسیس

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد