#

حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#حآفرین

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#حآفرین جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #حآفرین

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:9.3K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#کالا ۹۱ میلیارد تومان

#رانفور ۷۸ میلیارد تومان

#ولیز ۵۰ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#لپارس ۶۵ میلیارد تومان

#خنصیر ۲۸ میلیارد تومان

#وسرضوی ۱۹ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#اتکای ۲۱۸ میلیارد تومان

#فرابورس ۴۷ میلیارد تومان

#حآفرین ۱۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#سمگا ۱۴ میلیارد تومان

#وگیستر ۶ میلیارد تومان

#تاپکیش ۵ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:9.3K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#انرژی۳ ۷۰۰ میلیارد تومان

#کالا ۴۰ میلیارد تومان

#ولیز ۳۹ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#شاراک ۶۳ میلیارد تومان

#شفن ۵۷ میلیارد تومان

#وپارس ۵۷ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#فرابورس ۱۰ میلیارد تومان

#وسپهر ۵ میلیارد تومان

#حآفرین ۲ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#سمگا ۲۰ میلیارد تومان

#فروی ۵ میلیارد تومان

#وگستر ۵ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:88.7K
دلتا تحلیل

#حآفرین و یک نکته آموزشی #مهم

حد ضرر 400 تومان برای سهم در نظر گرفته شده بود

از نظر تکنیکال وقتی حد ضرر فعال می شود که قیمت پائینتر از آن تثبیت شود بعبارت ساده تر حداقل یک کندل روزانه پائینتر از 400 تومان ثبت شود .

با توجه به نمودار بالا ، کندل های روزانه ، قیمت 400 تومان را لمس کرده و پائینتر از آن کندلی به ثبت نرسید ، بنابراین حد ضرر فعال نشده است .

@dtahlil

1400.07.26

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:88.7K
دلتا تحلیل

#حآفرین

نمودار میانگین خرید و فروش هر حقیقی (میلیون تومان)

@dtahlil

1400.07.21

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:88.7K
دلتا تحلیل

#حآفرین

نمودار تکنیکال و تابلو معاملات سهم نشون میده که حمایت 400 تومان شکل گرفته و معتبر هست .

@dtahlil

1400.07.21

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:88.7K
دلتا تحلیل

#حآفرین

در قیمت 333 تومان فقط برای صندوقها عرضه شد و تا 460 تومان رشد داشته است

صندوق هایی که این سهم رو خریدند تا 3 ماه حق فروش 50% سهام خریداری شده رو ندارند ، با توجه به اینکه ماه قبل عرضه شده تا 2 ماه دیگه حق فروش نصف مقدار خریداری شده رو ندارند .

5% از شناوری سهم عرضه اولیه شده و بعد از عرضه اولیه سهامداران عمده سهم ازش حمایت و 1% از شناوری سهم رو خریداری کردند .

2.5% شناوری هم تا 2 ماه دیگه حق فروش نخواهد داشت

#حآفرین سهامدار عمده #حشکوه و #حگردش هست که هردو طرح #توسعه ای دارند .

پیش بینی سودش برای سال 1400 با محدودیت های کرونایی 43 تومان به ازای هر سهم هست .

@dtahlil

1400.07.21

نمایش بیشتر

آموزش حآفرین
سهامیاب@sahamyaab
امتیاز:448
دنبال کننده:89.5K
سهامیاب

#ومدیر

خرید روز گذشته صندوق سرمایه گذاری #ارزش آفرین

@Sahamyaab

آموزش حآفرین
امتیاز:736
دنبال کننده:54.5K

#حآفرین نزدیک صف خرید

آموزش حآفرین
امتیاز:736
دنبال کننده:54.5K

حافرین از عرضه های اولیه بررسی کنید فروشنده آنجنانی نداشت

آموزش حآفرین
امتیاز:736
دنبال کننده:54.5K

#حآفرین از عرضه اولیه ها را بررسی کنید

حقوقی هایش از اول فروشنده نبودند

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#حآفرین

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد