فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:278.3K

#لغو عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین۱) ۹۹/۱۲/۱۹

به اطلاع می رساند؛ عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین(حآفرین۱) امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ انجام نخواهد شد. بدیهی است تاریخ جدید عرضه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. مدیرعملیات #بازار فرابورس ایران

#خبر

🍀🌹

╭┅─────┅╮

@HossainAzimi

╰┅─────┅╯

آموزش حآفرین
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
امتیاز:701
دنبال کننده:12.4K

⭕️ عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین لغو شد

به اطلاع می رساند؛ عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (#حآفرین) امروز سه شنبه مورخ 1399/12/19 انجام نخواهد شد. بدیهی است تاریخ جدید عرضه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعملیات فرابورس

✅ @sarmayegozaran_fashi

آموزش حآفرین
امتیاز:0
دنبال کننده:756

#فوری

عرضه اولیه حافرین لغو شد

آموزش حآفرین
امتیاز:250
دنبال کننده:12

#حآفرین

❇️ لغو عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین1) 9

◼️ به اطلاع می رساند؛ عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین(حآفرین1) امروز سه شنبه مورخ 1399/12/19 انجام نخواهد شد. بدیهی است تاریخ جدید عرضه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. مدیرعملیات #بازار فرابورس ایران

آموزش حآفرین
امتیاز:789
دنبال کننده:12.6K

#حآفرین

❇️ لغو عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین1) 9

◼️ به اطلاع می رساند؛ عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین(حآفرین1) امروز سه شنبه مورخ 1399/12/19 انجام نخواهد شد. بدیهی است تاریخ جدید عرضه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. مدیرعملیات #بازار فرابورس ایران

نمادآخرینپایانیحجمارزش