فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کگهر
امتیاز:720
دنبال کننده:18.6K

بیشترین #ارزش #بازار

ارقام به میلیارد تومان

1. #فارس 👈 283269

(صف فروش 1.91- %)

2. #فولاد 👈 272536

(آخرین معامله 1.45- %)

3. #فملی 👈 243400

(آخرین معامله 0.98- %)

4. #شستا 👈 160176

(آخرین معامله +0.44 %)

5. #کگل 👈 149100

(آخرین معامله 1.27- %)

6. #میدکو 👈 143980

(آخرین معامله +0.61 %)

7. #کچاد 👈 131480

(آخرین معامله +1.9 %)

8. #مارون 👈 126842

(آخرین معامله 0.59- %)

9. #وامید 👈 126268

(صف فروش 1.99- %)

10. #کگهر 👈 118538

(قیمت صفر تابلو)

11. #شپنا 👈 98496

(صف فروش 1.99- %)

12. #تاپیکو 👈 94948

(آخرین معامله 1.77- %)

@rezaboors

آموزش کگهر
امتیاز:652
دنبال کننده:6.9K

🔹نسبت P/E آتی نگر نمادهای مختلف زنجیزۀ فولاد:

سنگ آهنی ها:

#کگل حوالی 8 واحد

#کنور #کچاد حوالی 7 واحد

#کگهر #اپال حوالی 5 واحد

#واحیا حوالی 3 واحد

فولادسازان:

#فولاد #فخوز #هرمز حوالی 5 واحد

#کاوه #ارفع حوالی 6 واحد

#ذوب #فخاس #فوکا حوالی 7 واحد

نوردکاران:

#فسازان #فنورد #فولای #فسپا #کویر حوالی 9 واحد

صنایع خاص:

#فولاژ حوالی 7 واحد

#فروس #فافزا #فپنتا #فلوله #فنفت #چدن حوالی 9 واحد

@suggestedstock

آموزش کگهر
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:746
دنبال کننده:122.2K

وضعیت در گروه کانی های فلزی رو به بهبودی می‌باشد ، #کچاد #اپال #کگل #کگهر از نمادهای مورد توجه و سبز گروه می‌باشند

@ChanelVIP1354

آموزش کگهر
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:740
دنبال کننده:129.4K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فنورد

🔻شیمیایی : #شفن، #شیران، #وپترو، #شصفها، #شسینا، #شلعاب

🔻مهندسی : #خبازرس

🔻رایانه : #مرقام

🔻انبوه‌سازی : #ثاصفا

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه : #بپاس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس

🔻حمل و نقل : #حرهشا، #حسینا

🔻بانکها : #وآیند

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وسبحان، #واعتبار

🔻هتل : #گکیش، #گشان

🔻سیمان : #ساروج، #سدشت

🔻پیمانکاری : #خصدرا

🔻دارویی : #درازک، #وپخش، #دحاوی

🔻غذایی : #خودکفا ، #غبشهر

🔻خودرو و قطعات : #خزامیا، #تشتاد، #خدیزل

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #لکما، #بایکا، #فبیرا، #مادیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پتایر، #پکویر

🔻کانه‌فلزی : #تاصیکو، #کگهر

🔻زراعت : #سیمرغ، #زکوثر، #جوین، #زبینا

@boursetahlilnovin

آموزش کگهر
امتیاز:625
دنبال کننده:7.6K

#کگهر هم همچنان خشک و مثبت

نمادآخرینپایانیحجمارزش