ورود/ثبت‌نام

بمولدبمولد

آخرین معامله-4.69%۴٬۱۶۸
اضافه کردن به دیده‌بان
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز بمولد:
فیلتر
;;
🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فسبزوار، #فباهنر، #فخوز، #فاسمین ⭕️شیمیایی:#پترول، #نوری، #بوعلی، #شیراز، #شسینا ⭕️اطلاعات:#های_وب ⭕️رایانه:#توسن، #پی_پاد ⭕️فراکابها: #کالا، #فرابورس، #انرژی، #بورس ⭕️بیمه:#دانا، #کوثر، #وتعاون ⭕️بانک: #وبملت، #وتجارت ⭕️سایرواسطه‌گر‌مالی:#ولساپا، #ولشرق، #ولپارس ⭕️صندوق:#اهرم، #شتاب، #پالایش، #دارایکم ⭕️حمل‌ونقل:#حخزر، #حکشتی، #حگهر، #حآفرین، #حفارس ⭕️انبوه‌سازی: #کرمان، #ثشاهد، #ثفارس، #ثباغ، #وآذر ⭕️سرمایه‌گذاری:#داتام، #وساپا، #وخارزم، #شهر، #سدبیر، #وهامون، #وتوصا ⭕️هتل:#گدنا، #سمگا ⭕️مخابرات:#اخابر ⭕️سیمان:#سفارس، #سپاها، #سبزوا، #سجام ⭕️کاشی:#کترام، #کحافظ ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کرازی، #کمرجان، #کهمدا ⭕️غذایی:#آردینه، #غزر، #غدیس، #غگل، #غویتا، #غشهداب ⭕️دارویی: #بیوتیک، #برکت، #دتولید، #ریشمک، #دفارا ⭕️قند:#قزوین، #قصفها ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد، #بفجر ⭕️خودرو:#خگستر، #خودرو، #خاور، #خساپا، #خزامیا، #خبهمن، #ختوقا، #فنر، #ورنا ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تایرا، #گلدیرا ⭕️ماشین‌آلات‌‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکام ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر، #وکغدیر ⭕️لاستیک:#پلاسک، #پتایر ⭕️نفت:#شپنا، #شتران ⭕️استخراج‌نفت:#حفاری ⭕️منسوجات:#نخریس ⭕️زراعت:#سپید، #تلیسه، #زکوثر، #سیمرغ ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک، #چدن ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/02/30
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۳۹
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فسبزوار، #فباهنر، #فخوز، #فاسمین 💢شیمیایی:#پترول، #نوری، #بوعلی، #شیراز، #شسینا 💢اطلاعات:#های_وب 💢رایانه:#توسن، #پی_پاد 💢فراکابها: #کالا، #فرابورس، #انرژی، #بورس 💢بیمه:#دانا، #کوثر، #وتعاون 💢بانک: #وبملت، #وتجارت 💢سایرواسطه‌گر‌مالی:#ولساپا، #ولشرق، #ولپارس 💢صندوق:#اهرم، #شتاب، #پالایش، #دارایکم 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حکشتی، #حگهر، #حآفرین، #حفارس 💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثشاهد، #ثفارس، #ثباغ، #وآذر 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #وساپا، #وخارزم، #شهر، #سدبیر، #وهامون، #وتوصا 💢هتل:#گدنا، #سمگا 💢مخابرات:#اخابر 💢سیمان:#سفارس، #سپاها، #سبزوا، #سجام 💢کاشی:#کترام، #کحافظ 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کرازی، #کمرجان، #کهمدا 💢غذایی:#آردینه، #غزر، #غدیس، #غگل، #غویتا، #غشهداب 💢دارویی: #بیوتیک، #برکت، #دتولید، #ریشمک، #دفارا 💢قند:#قزوین، #قصفها 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد، #بفجر 💢خودرو:#خگستر، #خودرو، #خاور، #خساپا، #خزامیا، #خبهمن، #ختوقا، #فنر، #ورنا 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #تایرا، #گلدیرا 💢ماشین‌آلات‌‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکام 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر، #وکغدیر 💢لاستیک:#پلاسک، #پتایر 💢نفت:#شپنا، #شتران 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢منسوجات:#نخریس 💢زراعت:#سپید، #تلیسه، #زکوثر، #سیمرغ 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاذر، #فاراک، #چدن ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۳۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از بمولد بهتر است؟
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #ذوب، #فولاد، #فصبا، #فملی، #فسبزوار، #وسدید، #فباهنر، #فگستر 💢شیمیایی: #بوعلی، #نوری، #پترول، #شسینا، #کلر، #شرنگی، #شصدف 💢صندوق:#اهرم، #افران، #پالایش، #دارایکم، #موج، #لبخند، #یاقوت، #توان، #لبخند 💢بانک: #وبملت، #سامان 💢رایانه: #تاپکیش، #مداران 💢اطلاعات: #آسیا_تک، #های_وب 💢حمل‌و‌نقل: #حفارس، #حخزر، #حشکوه، #حریل 💢بیمه: #پارسیان، #وتعاون 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #بورس 💢سایرواسطه‌گری‌مالی: #ولساپا، #ولشرق 💢هتل:#سمگا 💢عرضه‌برق‌وگاز: #بمولد، #ونیرو 💢سیمان:#سصفها، #سیتا، #سفار 💢کاشی:#کترام 💢انبوه‌سازی: #ثامان، #ثشاهد، #کرمان، #ثمسکن، #ثپردیس، #کیسون، #ثامید 💢سرمایه‌گذاری: #داتام، #شهر، #وخارزم، #والماس، #وآتوس 💢غذایی: #غناب، #غنوش 💢دارویی: #بیوتیک، #دفارا 💢قند: #قچار، #قیستو 💢خودرو: #خاور، #فنر، #خودرو، #خگستر، #خزامیا، #ورنا، #خپارس، #خمحرکه 💢شرکت‌های‌صنعتی: #وامید، #شستا 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی: #بترانس 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کرومیت، #کاما، #فزر 💢لاستیک:#پتایر، #پکویر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢زراعت: #سیمرغ، #زکوثر 💢منسوجات: #نخریس 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کمرجان، #کسرا ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۲۵
اشتراک گذاری
🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #کویر،  #فگستر، #فروژ، #فباهنر ⭕️شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #شگویا، #نوری، #شپلی، #شگستر ⭕️صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #عیار، #توان ⭕️رایانه:#فن_افزار ⭕️اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک ⭕️فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس، #کالا، #تکاردان ⭕️بیمه:#دانا، #پارسیان ⭕️بانک: #وبملت، #دی ⭕️سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا ⭕️حمل‌ونقل:#حفارس،  #حکشتی، #حپترو، #حگهر، #حتوکا، #حآسا ⭕️انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #ثپردیس، #کیسون، #ثبهساز ⭕️سرمایه‌گذاری:#وساپا، #وخارزم، #وسپهر، #وصنعت ⭕️هتل:#سمگا، #گدنا ⭕️کاشی:#کترام ⭕️سیمان:#سفارس، #سپاها، #سصفها، #سرود، #سیلام ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کتوکا، #کایزد ⭕️غذایی:#آردینه، #غزر، #غگل، #غنوش، #غپاک ⭕️دارویی: #دابور، #برکت، #دتولید، #والبر ⭕️قند:#قثابت، #قچار، #قصفها ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم، #بمولد ⭕️خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #خگستر، #خلنت، #فنر، #ختوقا، #خبنیان، #ورنا ⭕️ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فاذر ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر ⭕️زراعت: #تلیسه ⭕️لاستیک: #پتایر ⭕️نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر، #کاما، #کرومیت ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/02/23
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۹۷
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فصبا، #کویر، #فگستر، #فروژ، #فباهنر 💢شیمیایی:#بوعلی، #پترول، #شگویا، #نوری، #شپلی، #شگستر 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #عیار، #توان 💢رایانه:#فن_افزار 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس، #کالا، #تکاردان 💢بیمه:#دانا، #پارسیان 💢بانک: #وبملت، #دی 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حپترو، #حگهر، #حتوکا، #حآسا 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #ثپردیس، #کیسون، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#وساپا، #وخارزم، #وسپهر، #وصنعت 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢کاشی:#کترام 💢سیمان:#سفارس، #سپاها، #سصفها، #سرود، #سیلام 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کتوکا، #کایزد 💢غذایی:#آردینه، #غزر، #غگل، #غنوش، #غپاک 💢دارویی: #دابور، #برکت، #دتولید، #والبر 💢قند:#قثابت، #قچار، #قصفها 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بجهرم، #بمولد 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #خگستر، #خلنت، #فنر، #ختوقا، #خبنیان، #ورنا 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فاذر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت: #تلیسه 💢لاستیک: #پتایر 💢نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر، #کاما، #کرومیت ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۹۷
اشتراک گذاری
🟥نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #وسدید، #فسبزوار، #فصبا، #فاسمین، #کویر، #هرمز ⭕️شیمیایی:#بوعلی، #آریا، #پترول، #شپدیس، #شگویا، #شگستر، #شپلی ⭕️صندوق: #اهرم، #اتوآگاه، #پالایش، #دارایکم، #خودران، #شتاب، #عیار ⭕️رایانه:#فن_افزار، #توسن، #تاپکیش ⭕️اطلاعات:#های_وب ⭕️فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس ⭕️بیمه:#دانا ⭕️بانک: #وبملت، #وتجارت ⭕️سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا ⭕️حمل‌ونقل:#حفارس، #حآفرین، #حکشتی، #حپترو، #حگهر ⭕️انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #وآذر ⭕️سرمایه‌گذاری:#صبا، #وخارزم، #داتام، #واعتبار، #وساپا، #وصنعت ⭕️هتل:#سمگا ⭕️کاشی:#کلوند ⭕️سیمان:#سصفها، #سپاها، #سکارون، #سقاین ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کاذر ⭕️غذایی:#آردینه، #غمینو، #غدانه ⭕️دارویی: #بیوتیک، #درازک،  #دفارا، #داوه ⭕️قند:#قشکر، #قپیرا، #قشرین ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #ونیرو، #بمولد ⭕️خودرو:#خودرو، #خگستر، #فنر، #خاور، #خزامیا، #خساپا، #ختوقا، #خدیزل، #خاهن ⭕️ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بسویچ ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا، #گلدیرا ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فکمند ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر ⭕️زراعت:#زقیام، #تلیسه ⭕️لاستیک: #پکرمان ⭕️نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/02/22
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۹۷
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #وسدید، #فسبزوار، #فصبا، #فاسمین، #کویر، #هرمز 💢شیمیایی:#بوعلی، #آریا، #پترول، #شپدیس، #شگویا، #شگستر، #شپلی 💢صندوق: #اهرم، #اتوآگاه، #پالایش، #دارایکم، #خودران، #شتاب، #عیار 💢رایانه:#فن_افزار، #توسن، #تاپکیش 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها: #فرابورس، #انرژی، #بورس 💢بیمه:#دانا 💢بانک: #وبملت، #وتجارت 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حآفرین، #حکشتی، #حپترو، #حگهر 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #وساخت، #وآذر 💢سرمایه‌گذاری:#صبا، #وخارزم، #داتام، #واعتبار، #وساپا، #وصنعت 💢هتل:#سمگا 💢کاشی:#کلوند 💢سیمان:#سصفها، #سپاها، #سکارون، #سقاین 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کاذر 💢غذایی:#آردینه، #غمینو، #غدانه 💢دارویی: #بیوتیک، #درازک، #دفارا، #داوه 💢قند:#قشکر، #قپیرا، #قشرین 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #ونیرو، #بمولد 💢خودرو:#خودرو، #خگستر، #فنر، #خاور، #خزامیا، #خساپا، #ختوقا، #خدیزل، #خاهن 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بسویچ 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا، #گلدیرا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فکمند 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت:#زقیام، #تلیسه 💢لاستیک: #پکرمان 💢نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۹۷
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فولاد، #فملی، #فسبزوار، #فصبا 💢شیمیایی:#بوعلی، #شگستر، #شیراز، #آریا، #پارسان، #پترول، #شگویا، #شپلی 💢صندوق: #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #پالایش، #موج، #اتوآگاه، #عیار، #موج، #طلا 💢رایانه:#فن_افزار 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢فراکابها: #تکاردان، #فرابورس، #کالا 💢بیمه:#دانا، #ودی 💢بانک: #وبملت، #ونوین، #سامان، #وتجارت 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولصنم، #ولپارس، #ولساپا 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #توریل، #حآفرین، #حشکوه 💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثشاهد، #ثبهساز 💢سرمایه‌گذاری:#واعتبار، #وجامی، #وخارزم، #وساپا، #وسپهر 💢هتل:#آباد، #گکوثر 💢کاشی:#کترام 💢سیمان:#سفار، #سیتا، #سصفها، #سجام 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرام، #کگاز 💢غذایی:#آردینه، #غدیس، #غزر، #غبشهر، #غگل 💢دارویی:#دکوثر، #بیوتیک، #دامین، #درازک، #دابور، #دفارا 💢قند:#قثابت، #قچار، #قپیرا 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #ونیرو، #بمولد 💢خودرو:#خودرو، #خگستر، #فنر، #خاور، #خزامیا، #خساپا، #خشرق 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکابل 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا 💢ساخت‌محصولات‌فلزی: #فاراک، #فکمند 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢زراعت:#زفجر 💢منسوجات:#نخریس 💢لاستیک: #پتایر، #پیزد 💢نفت:#شتران، #شپنا، #شبندر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۱۰
اشتراک گذاری
#خرید_سنگین 💰 #بمولد مقدار خرید: 1112 م.ت تعداد: 7 کد | میانگین هر کد: 158 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.76 قیمت: -1.11% قدرت: 14.02 سرانه: 18.0 ⏰ 9:37:1 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۴۷
اشتراک گذاری
اکبر22
اکبر22
رتبه: 235
1.2
بمولد،تکنیکال،اکبر22
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
تایم فریم:
1 روز
اولین مقاومت:
۵٬۳۵۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۵۷۲
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها