فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کآرا
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K

عالیجناب #شستا و هدف حداقل ۱۰ هزار تومن

🔷شرکتهای زیرمجموعه شستا

🔸کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

🔸کشتیرانی #قشم

🔸کشتیرانی والفجر

🔸کشتیرانی دریای #خزر

🔹سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ت#امین

🔹شرکت پتروشیمی آبادان

🔹شرکت پتروشیمی #مارون

🔹شرکت پتروشیمی خارک

🔹شرکت پتروشیمی #خراسان

🔹گروه صنعتی بارز

🔹شرکت پتروشیمی فن آوران

🔹شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

🔹شرکت و کارخانه پتروشیمی غدیر

🔹شرکت و کارخانه کربن ایران

🔹شرکت و کارخانه صنایع لاستیک #سهند

🔹شرکت لوله صنعتی #پارس

🔹شرکت #نیرو #کلر

🔹شرکت #خزر #کاسپین

🔹شرکت نفت ایرانول

🔹شرکت نفت پاسارگاد

🔹ذوب آهن اصفهان

🔹شرکت #تاصیکو

🔹شرکت های عمده قیر سازی

و......

▪️سرمایه گذاری صدر ت#امین #تاپیکو زیرمجموعه شستا

▫️شرکت فرآورده های نسوز ایران

▫️شرکت پشم شیشه ایران

▫️شرکت معدنی املاح ایران

▫️شرکت خاک چینی ایران

▫️شرکت کاشی سعدی

▫️شرکت صنایع سرام آرا

▫️شرکت کاشی الوند

▫️شرکت مس شهید باهنر

▫️شرکت لعابیران

🔘 شرکت سرمایه گذاری #دارویی ت#امین

🔘شرکت #داروسازی شهید قاضی

🔘شرکت شیمی #دارویی #داروپخش

🔘شرکت شیرین #دارو

🔘شرکت #پارس #دارو

🔘شرکت #داروسازی #امین

🔘شرکت #داروسازی فارابی

🔘شرکت #داروسازی اکسیر

🔘شرکت کارخانجات #داروپخش

🔘شرکت #داروپخش

🔘شرکت #داروسازی زهراوی

🔘شرکت #داروسازی #کاسپین ت#امین

🔘شرکت تولید مواد اولیه #داروپخش

🟣شرکت سرمایه گذاری #صبا ت#امین

🟣شرکت بیمه #البرز

🟣شرکت بیمه #دانا

🟣شرکت بیمه #میهن

🟣شرکت فراورده های تزریقی ایران

🟣شرکت بیمه ملت

🟠شرکت سرمایه گذاری سیمان ت#امین

🟤شرکت توریستی آبادگران ایران

🟤شرکت سیمان شاهرود

🟤شرکت سیمان قائن

🟤شرکت سیمان صوفیان

🟤شرکت سیمان ارومیه

🟤شرکت سیمان #فارس و خوزستان

🟤شرکت #فارسیت اهواز

🟤شرکت سیمان غرب کرمانشاه

🟤شرکت سیمان #فارس

🟤شرکت سیمان خاش

🟤شرکت سیمان دورود

🟤شرکت سیمان سفید تبریز

🟤شرکت سیمان #فارس نو

🟤شرکت سیمان #خزر

🟤شرکت سیمان خوزستان

🟤شرکت سیمان بهبهان

🟢 شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی ت#امین

🟡شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

🟡شرکت کشت و دامداری فکا

✅زملارد

#شستا

نمادآخرینپایانیحجمارزش