#

وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وآذر
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:546
دنبال کننده:124.3K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب

🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #شدوص

🔻ارتباطات و رایانه : #رکیش

🔻انبوه‌سازی : #ثرود، #وساخت، #ثاصفا، #وآذر

🔻واسطه گری مالی: #ولبهمن

🔻بانکها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور، #وکار

🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #واعتبار، #وسبحان، #معیار، #وکادو، #وبهمن

🔻کانه غیرفلزی : #کرازی، #سفارود

🔻سیمان: #سجام، #سباقر، #سهگمت

🔻خرده‌فروشی : #قاسم

🔻دارویی: #دکوثر

🔻پیمانکاری: #خصدرا

🔻غذایی : #غگل، #غگرجی، #غچین

🔻برق و بخار : #بفجر، #بجهرم

🔻قند و شکر : #قپیرا

🔻خودرو: #تشتاد

🔻ساخت محصولات فلزی : #فاراک

🔻زراعت : #زپارس

@boursetahlilnovin

آموزش وآذر
امتیاز:0
دنبال کننده:8K
تحلیل های خاص(Vip300)

#تماوند همچنان مثبت کم ریسک حرکت صعودی گرفته است

حقوقی همچنان تا روز افزایش سرمایه در حال خرید است

#تماوند مثبت 2در حال معامله است

سهم کوچک خشک شده

#برکت مثبت

مابقی سهم ها قفل در #صف_فروش بدون پرکردن پایانی هستند مثل #کترام #وآذر

@vip300

آموزش وآذر
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:485
دنبال کننده:10.3K
آخرین تحلیل

#وآذر ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ نظر شخصی:

کف کانال دو ساله تا پایان ماه!

✴️ تحلیل‌گر : #mr_kariman

📅 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۲۳:۳۵

📊@AkharinTahlil1

آموزش وآذر
امتیاز:0
دنبال کننده:11.8K

معاملات

#ثبهساز

#لکما

#وآذر

باطل شدند

آموزش وآذر
امتیاز:1
دنبال کننده:46.9K

✅ معاملات

#ثبهساز

#لکما

#وآذر

باطل شدند.

آموزش وآذر
UT TRADER@UT_trader
امتیاز:1
دنبال کننده:5K

✅نمادهایی که در معاملات #دوشنبه حجم مشکوک داشته‌اند:

✅رایانه و فعالیت های وابسته: #مفاخر

✅انبوه سازی: #وآذر، #ثپردیس، #ثرود

✅حمل و نقل آبی: #حخزر

✅حمل و نقل: #حریل، #حسیر

✅سایر محصولات کانی غیر فلزی: #کسرام

✅سیمان: #سدشت، #ساروم، #سرود، #ساراب، #سفار، #سصوفی، #سغرب، #سنیر

✅کاشی و سرامیک: #کسعدی

✅محصولات شیمیایی: #شتوکا، #شلعاب

✅دارویی: #دروز، #برکت، #کاسپین، #درهآور

✅غذایی: #غنوش، #غگلپا، #غچین، #غالبر

✅عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم: #بمپنا

✅قند و شکر: #قشکر، #قثابت، #قهگمت

✅خودرو و ساخت قطعات: #خپویش، #خفنر، #خنصیر، #خساپا

✅ماشین آلات و دستگاه های برقی: #بترانس، #بسویچ، #بشهاب، #بالبر

✅ماشین آلات و تجهیزات: #لخزر

✅فلزات اساسی: #فرآور، #کیمیا، #فپنتا، #فاسمین

✅لاستیک و پلاستیک: #پتایر

✅محصولات کاغذی: #چکارن

✅محصولات چوبی: #چفیبر

✅منسوجات: #نطرین

✅استخراج زغال سنگ: #کطبس، #کپرور

✅زراعت: #زکشت، #زشگزا

@ut_trader

آموزش وآذر
امتیاز:0
دنبال کننده:8K
تحلیل های خاص(Vip300)

حمایت حقوقی روی قیمت 91800 تومان

#وآذر 👍

آموزش وآذر
امتیاز:0
دنبال کننده:8K

#وآذر امروز بسته میشود و به مجمع میرود

آموزش وآذر
امتیاز:0
دنبال کننده:8K

#وآذر حقوقی چراغ سبز را روشن کرد.....

آموزش وآذر
امتیاز:688
دنبال کننده:12.5K

#وآذر

رنج مثبت

نمادآخرینپایانیحجمارزش