#وسقم

شرکت س استان قم

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:3.3K

خروجی اختلاف آخرین معامله و آخرین قیمت

انرژی

#وسیلام

#وسرضوی

#وسگلستا

#وسقم

این فیلتر امروز اغلب بانکیا رو آورد بالا

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:136.1K

#وسگلستا #وسقم #وسیزد ...گروه سرمایه گذاری های استانی همه منفی کامل!

#نبض_بازار

@bourse24ir

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

#ورود_پول_هوشمند

#وپارس

#پارسیانح

#وسقم

#وسکرشا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
تالار بورس@TalareBourse
امتیاز:0
دنبال کننده:41.6K

نمادهایی که در دامنه مثبت قرار دارند

⬅️ #وسپهر #وسخراش #وسقم در گروه سرمایه‌گذاری

⬅️ #شصدف #شکربن #شاروم در گروه محصولات شیمیایی

⬅️ #فپنتا #فنورد در گروه فلزات اساسی

⬅️ #بکهنوج در گروه یوتیلیتی

⬅️ #مداران #رافزا در گروه رایانه

⬅️ #توریل در گروه حمل و نقل

⬅️ #سدشت در گروه سیمان

⬅️ #افق در گروه خرده‌فروشی

⬅️ #کمرجان در گروه کانی‌های غیرفلزی

⬅️ #ولپارس در گروه واسطه‌گری

🆔 @talarebourse

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

🔥#هات_لیست_تقاضا 🔥

📆 یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔹 #ثامید | #ارفع

🔹 #ولپارس | #وسالت

🔹 #پترول | #زاگرس

🔹 #وسخراج | #ثباغ

🔹 #وسقم | #شغدیر

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

🔥#هات_لیست_تقاضا 🔥

📆 یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ - ساعت ۱۱:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔹 #ثامید | #بپیوند

🔹 #ولپارس | #گدنا

🔹 #وسخراج | #زاگرس

🔹 #وسخراش | #شغدیر

🔹 #وسقم | #آریا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

🔥#هات_لیست_تقاضا 🔥

📆 سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۰

🔖 بورس | فرابورس

🔹 #ولپارس | #بپیوند

🔹 #وسخراج | #گدنا

🔹 #وسقم | #شاروم

🔹 #وسخراش | #وگردش

🔹 #کدما | #غگیلا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد