ورود/ثبت‌نام

کاوهکاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

بورسی
شرکت بزرگ
صنعت اهن و فولاد
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 28 سیگنال راجع به سهام کاوه وجود دارد،

خرید
فروش

نماد کاوه خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کاوه:
کاوه،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #فلزات_اساسی ❇️شرکت های فلزات در آبان ماه 1402 موفق به فروش 64944.62 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 45 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 10053 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل برابر می باشد #فخوز با 2996 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت #فولاد با ثبت 19692 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #فماک 252% #فمراد 147% #فجهان 130% #فرآور 123% #کیمیا 110% #فخوز 92% #کاوه 90% #زنگان 77% #فولاد 73% #هرمز 65% #فباهنر 62% #فصبا 58% #فپنتا 55% #فلوله 53% #فملی 53% #فسپا 43% #فنوال 40% #فولاژ 34% #فرود 27% #فولای 26% #فخاس 23% #فسبزوار 18% #فروس 17% #فروسیل 17% #فالوم 14% #فزرین 12% #فجر 7% #فاسمین 7% #کویر 5% #فنورد 1% 📅 آخرین بروزرسانی:1402/9/12 با ارسال این گزارش در گروه ها و کانال های بورسی از بازار سرمایه حمایت کنیم 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 54
2.6
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖      💢فلرات‌اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #وسدید، #فرود، #فباهنر، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فجر      💢شیمیایی: #پترول، #شفن، #شگویا، #بوعلی، #ساینا، #آریا، #پارسان      💢بیمه:  #آسیا      💢خدمات مهندسی:  #رمپنا،  #رتکو      💢اطلاعات:  #های_وب      💢مخابرات:  #اخابر      💢صندوق:  #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #توان      💢رایانه: #پی_پاد، #سیستم      💢بانک: #وبصادر، #وکار      💢فراکابها: #فرابورس، #بورس      💢حمل و نقل: #حکشتی، #حآفرین، #حتوکا، #توریل، #حپترو      💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثبهساز، #وساخت، #وآذر      💢سرمایه‌گذاری: #شهر، #وساپا، #وطوبی، #وسپهر، #وبیمه، #سدبیر، #سرچشمه، #وسنا      💢سیمان: #سجام، #سخوز، #ستران، #سیتا، #سفارس، #سفار، #سغدیر      💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کسرا، #کساپا، #سایرا      💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا، #ولصنم      💢کاشی: #کترام      💢هتل: #گدنا      💢قند:  #قثابت، #قصفها، #قشیر، #قچار      💢غذایی:  #غنوش، #غزر، #غچین، #غدانه، #غگلستا، #غویتا، #غسالم      💢دارویی:  #دامین، #دعبید، #داوه، #ددام، #دتوزیع      💢ماشین‌آلات ودستگاه‌های برقی: #بکاب، #بکابل      💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #گلدیرا      💢عرضه برق و گاز: #بمولد      💢خودرو:  #خگستر، #خاور، #خودرو، #خساپا، #خزامیا، #خلیبل، #خکرمان، #خمهر      💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت، #کاما، #ومعادن، #تاصیکو     💢شرکت‌های صنعتی: #وغدیر، #شستا     💢نفت:  #ونفت، #شتران، #شپنا     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاراک، #فلامی     💢استخراج سایر معادن:  #کتوسعه     💢استخراج زغال‌سنگ: #کزغال ، #کطبس     💢زراعت:   #زپارس، #زماهان     💢لاستیک:  #پلاسک     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کاوه بهتر است؟
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 158
2.4
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖      💢فلرات‌اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #وسدید، #فرود، #فباهنر، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فجر      💢شیمیایی: #پترول، #شفن، #شگویا، #بوعلی، #ساینا، #آریا، #پارسان      💢بیمه:  #آسیا      💢خدمات مهندسی:  #رمپنا،  #رتکو      💢اطلاعات:  #های_وب      💢مخابرات:  #اخابر      💢صندوق:  #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #توان      💢رایانه: #پی_پاد، #سیستم      💢بانک: #وبصادر، #وکار      💢فراکابها: #فرابورس، #بورس      💢حمل و نقل: #حکشتی، #حآفرین، #حتوکا، #توریل، #حپترو      💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثبهساز، #وساخت، #وآذر      💢سرمایه‌گذاری: #شهر، #وساپا، #وطوبی، #وسپهر، #وبیمه، #سدبیر، #سرچشمه، #وسنا      💢سیمان: #سجام، #سخوز، #ستران، #سیتا، #سفارس، #سفار، #سغدیر      💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کسرا، #کساپا، #سایرا      💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا، #ولصنم      💢کاشی: #کترام      💢هتل: #گدنا      💢قند:  #قثابت، #قصفها، #قشیر، #قچار      💢غذایی:  #غنوش، #غزر، #غچین، #غدانه، #غگلستا، #غویتا، #غسالم      💢دارویی:  #دامین، #دعبید، #داوه، #ددام، #دتوزیع      💢ماشین‌آلات ودستگاه‌های برقی: #بکاب، #بکابل      💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #گلدیرا      💢عرضه برق و گاز: #بمولد      💢خودرو:  #خگستر، #خاور، #خودرو، #خساپا، #خزامیا، #خلیبل، #خکرمان، #خمهر      💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت، #کاما، #ومعادن، #تاصیکو     💢شرکت‌های صنعتی: #وغدیر، #شستا     💢نفت:  #ونفت، #شتران، #شپنا     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاراک، #فلامی     💢استخراج سایر معادن:  #کتوسعه     💢استخراج زغال‌سنگ: #کزغال ، #کطبس     💢زراعت:   #زپارس، #زماهان     💢لاستیک:  #پلاسک     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 487
0.0
#آهن‌وفولاد ماهانه (1) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #فولاد فروش 19692میلیارد تومانی : افت -4% ➖ #فخوز فروش 7946میلیارد تومانی : رشد 33% ➖ #ذوب فروش 3618میلیارد تومانی : افت -24% ➖ #کاوه فروش 3068میلیارد تومانی : افت 0% ➖ #هرمز فروش 2605میلیارد تومانی : رشد 7% ➖ #ارفع فروش 1016میلیارد تومانی : افت -25% ➖ #فخاس فروش 1491میلیارد تومانی : رشد 1% ➖ #فولاژ فروش 1469میلیارد تومانی : رشد 1% ➖ #کویر فروش 1336میلیارد تومانی : افت -24%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
کاوه،کدال۳۶۰
#کاوه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #فولاد_کاوه_جنوب_کیش 1402-09-13 17:08:52 (1116815) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از کاوه گرفته است؟

3 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از کاوه گرفته اند.
گروه بورسی نیرومند
609
رتبه تریدر
2.66%
گروه بورسی نیرومند
609
رتبه تریدر
1.32%
کاوه،کدال۳۶۰
#کاوه #شفاف_سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شرکت #فولاد_کاوه_جنوب_کیش به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو منتشر شده در مبنی بر به استحضار می رساند اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییر نرخ خوراک گاز به پیوست جهت استحضار تقدیم میگردد. بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییر نرخ خوراک گاز به پیوست جهت استحضار تقدیم میگردد. 1402-09-13 17:02:49 (1116809) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖      💢فلرات‌اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #وسدید، #فرود، #فباهنر، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فجر      💢شیمیایی: #پترول، #شفن، #شگویا، #بوعلی، #ساینا، #آریا، #پارسان      💢بیمه:  #آسیا      💢خدمات مهندسی:  #رمپنا،  #رتکو      💢اطلاعات:  #های_وب      💢مخابرات:  #اخابر      💢صندوق:  #اهرم، #دارایکم، #شتاب، #توان      💢رایانه: #پی_پاد، #سیستم      💢بانک: #وبصادر، #وکار      💢فراکابها: #فرابورس، #بورس      💢حمل و نقل: #حکشتی، #حآفرین، #حتوکا، #توریل، #حپترو      💢انبوه‌سازی: #کرمان، #ثبهساز، #وساخت، #وآذر      💢سرمایه‌گذاری: #شهر، #وساپا، #وطوبی، #وسپهر، #وبیمه، #سدبیر، #سرچشمه، #وسنا      💢سیمان: #سجام، #سخوز، #ستران، #سیتا، #سفارس، #سفار، #سغدیر      💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کسرا، #کساپا، #سایرا      💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا، #ولصنم      💢کاشی: #کترام      💢هتل: #گدنا      💢قند:  #قثابت، #قصفها، #قشیر، #قچار      💢غذایی:  #غنوش، #غزر، #غچین، #غدانه، #غگلستا، #غویتا، #غسالم      💢دارویی:  #دامین، #دعبید، #داوه، #ددام، #دتوزیع      💢ماشین‌آلات ودستگاه‌های برقی: #بکاب، #بکابل      💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #گلدیرا      💢عرضه برق و گاز: #بمولد      💢خودرو:  #خگستر، #خاور، #خودرو، #خساپا، #خزامیا، #خلیبل، #خکرمان، #خمهر      💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت، #کاما، #ومعادن، #تاصیکو     💢شرکت‌های صنعتی: #وغدیر، #شستا     💢نفت:  #ونفت، #شتران، #شپنا     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاراک، #فلامی     💢استخراج سایر معادن:  #کتوسعه     💢استخراج زغال‌سنگ: #کزغال ، #کطبس     💢زراعت:   #زپارس، #زماهان     💢لاستیک:  #پلاسک     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
⚜🔴🔴🔴🟢🟢🟢⚪️🟢🟢🟢🔴🔴🔴⚜ نمادهایی که امروز #ورود_پول داشتند و به همراه ورود پول #کد_به_کد انجام شده است. ⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢 ✅ خدمات فنی و مهندسی: #رتکو ✅ رایانه: #سیستم ✅ فعالیت های کمکی: #امید ✅ مخابرات: #اخابر ✅ حمل و نقل: #حآفرین ✅ بانکها: #وبصادر، #وکار ✅ سایر محصولات کانی غیرفلزی: #سایرا ✅ سیمان: #سخوز، #سغدیر ✅ محصولات شیمیایی: #شفن، #پارسان، #شکف ✅ محصولات دارویی: #دعبید ✅ شرکت  های چند رشته ای: #ونیکی، #وصندوق، #وامیدخودرو: #خلیبل ✅ فلزات اساسی: #فپلاد، #فملی، #کاوه ✅ استخراج  کانه های فلزی: #تاصیکو ✅ فرآورده های نفتی: #ونفت 💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا، #رنیک، #رتکو، #تابا 💢اطلاعات و ارتباطات: #آسیاتک، #اپرداز 💢 رایانه: #مفاخر، #پی_پاد، #فن_آوا، #رتاپ، #رانفور، /سیستم، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ا_س_پ، #ثبهساز، #کیسون، #ثامید 💢 فعالیتهای کمکی: #امین، #امید، #فرابورس، #بورس، #تکیمیا 💢بیمه: #بنو، #آسیا، #نوین، #ومعلم، #وحافظ، #آفری، #وحکمت، #ما 💢 مخابرات: #همراه، #اخابر 💢حمل و نقل: #حآفرین، #حپترو، #حریل، #حگردش 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولصنم 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبصادر، #وپارس، #وملل، #وکار، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #سپعر، #شهر، #وکبهمن، #وهامون، #الماس، #مدیریت، #وپویا، #وصنا، #وسبحان، #اعتلا، #وملت، #وسکاب، #وتوسم، #واحیا، #وامین، #سنوین 💢 هتل: #گدنا، #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کمرجان، #سایرا، #کابگن، #کفرا، #کخاک 💢 سیمان: #سدشت، #سخوز، #اردستان، #سیتا، #سآبیک، #سدور، #سشرق، #سغدیر، #سهرمز، #سشمال 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شفن، #شیران، #شگویا، #اریا، پارس، #پارسان، #تاپیکو، #شپترو، #کیمیاتک، #داراب، #شغذیر، #شصدف، #وپترو، #شملی، #شاملا، #جهرم 💢 محصولات دارویی: #دامین، #دتولید، #داوه، #دعبید، #ددام، #دتوزیع، #دسانکو، #دتماد، #دالبر، #ریشمک، #دشیمی، #داسوه، #دلقما، #دپارس، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غزر، #عالیس، #غدانه، #غچین، #غگرجی، #غشهداب، #غویتا، #خودکفا، #غشان، #غپاک، #غمینو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #بزاگرس، #بجهرم، #آبادا، #دماوند 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #شستا، #وکغدیر، #وبانک، #وصندوق، #وامید 💢قندوشکر: #قچار، #قیستو، #قجام 💢 خودرو: خگستر، #خودرو، #خبهمن، #خپارس، #خلیبل، #خکرمان، #خاذین، #ورنا، #خنصیر، #ناما، #ختور، #خعمرا، #خچرخش 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس، #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکابل، #بشهاب 💢ماشین آلات: #انتخاب، #لخزر، #لبوتان 💢ساخت محصولات فلزی: #فلامی، #فاراک، #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #فرود، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسبزوار، #فگستر، #فسرب، #فروژ، #فسوژ، #فولای، #وتوکا، #فزرین، #ارفع 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شنفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شسپا، #شپاس 💢 لاستیک: #پکرمان، #پلاسک 💢 منسوجات: 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: #دباغی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #کاما، #کبافق، #ومعادن، #کگل، #تاصیکو، #تجلی 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زفجر، #تلیسه، #زماهان، #زبینا، #زکشت، #زفکا، #زکوثر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
⚜️🟢🟢🟢🟢🟢⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴⚜️ #گزارش_بازار: #شاخص_کل ۲,۱۲۱,۱۸۵🔺۳۳,۴۸۸ 📈 #شاخص_هم_وزن ۷۳۱,۴۴۴🔺۲,۷۳۳📈 #ارزش_معاملات_بورس ۸,۴۸۰ میلیارد تومان🔺 #ارزش_معاملات_فرابورس ۵,۶۳۴ میلیارد تومان🔺 🟢#معاملات_بلوکی #رمپنا ۱۰ میلیون برگ سهم #ثباغ ۵ میلیون برگ سهم #ولصنم ۵ میلیون برگ سهم #وتجارت ۹۰ میلیون برگ سهم #ونوین ۸.۵ میلیون برگ سهم #آریان ۵۰ میلیون برگ سهم #گنگین ۱ میلیون برگ سهم #شملی ۱۰ میلیون برگ سهم #زاگرس ۵ میلیون برگ سهم #شگویا ۱۰.۰۱۷ میلیون برگ سهم #شغدیر ۱ میلیون برگ سهم #دپارس ۱ میلیون برگ سهم #دسبحان ۵ میلیون برگ سهم #دلر ۶.۲۱۴ میلیون برگ سهم #غمهرا ۵ میلیون برگ سهم #وکغدیر ۱۰.۵۴۲ میلیون برگ سهم #فملی ۶۵ میلیون برگ سهم #فسبزوار ۶.۷ میلیون برگ سهم #فولاد ۱۴ میلیون برگ سهم #فولاژ ۱۰ میلیون برگ سهم #فباهنر ۱۱.۸ میلیون برگ سهم #کاوه ۱۰ میلیون برگ سهم #فسوژ ۱ میلیون برگ سهم #فخوز ۱۴.۹ میلیون برگ سهم #فخاس ۳.۶۰۲۱۷ میلیون برگ سهم #شبندر ۶ میلیون برگ سهم 🟢#ورود_پول_حقیقی #معاملات_خرد ۶۱۳ میلیارد تومان 🔴#خروج_پول_حقیقی #صندوق_درآمدثابت ۸۶۶ میلیارد تومن 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #فلزات_اساسی ۷۷۵ میلیارد #خودرو ۵۲۴ میلیارد #بانکها ۴۷۴ میلیارد 🟢#ارزش_بازاربورس۷,۳۷۱ میلیون میلیارد🔺 #بازارارزوطلا: 🟢  #قیمت_‌دلار ۵۰,۴۳۷🔻 🟢 #قیمت‌_یوآن ۷,۰۸۰🔻 🟢 #اونس_طلای_جهان ۲,۰۷۲🔻 🟢 #سکه_طرح_جدید ۲۹,۵۵۸,۰۰۰🇮🇷🔺 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار ۲,۵۲۱,۱۰۰🇮🇷🔻 ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری

قیمت حد سود و ضرر کاوه از نظر 1 تریدر

۱۳٬۵۰۰
نزدیکترین حدسود
۰
نزدیکترین حدضرر

نظر شما درباره کاوه

کاوه،بنیادی،کدال تحلیل
استارت صعود زده شد ✅️رشد قیمت در محصولات فولادی در بازار جهانی ✅️با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۴ محصولات فولادی افزایش قیمت خود را شروع کردند ✅️در حال حاضر قیمت تا سقف های قیمتی فاصله قابل توجهی دارد، افزایش قیمت های جهانی خبری خوب برای شرکت های فولادی است #فولاد #ارفع #کاوه #فرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
کاوه،کانال تحلیلی پارسیس
#آهن‌وفولاد ماهانه (1) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #فولاد فروش 19692میلیارد تومانی : افت -4% ➖ #فخوز فروش 7946میلیارد تومانی : رشد 33% ➖ #ذوب فروش 3618میلیارد تومانی : افت -24% ➖ #کاوه فروش 3068میلیارد تومانی : افت 0% ➖ #هرمز فروش 2605میلیارد تومانی : رشد 7% ➖ #ارفع فروش 1016میلیارد تومانی : افت -25% ➖ #فخاس فروش 1491میلیارد تومانی : رشد 1% ➖ #فولاژ فروش 1469میلیارد تومانی : رشد 1% ➖ #کویر فروش 1336میلیارد تومانی : افت -24% ✅کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
کاوه،بنیادی،کانال تحلیلی پارسیس
" #ماهانه #کاوه گزارش ماهانه کاوه نشان میدهد که در آبان 1402 موفق به فروش 3,068 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 2 درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 3,082 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 0 درصد کمتر بوده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی 1402 مبلغ 24,657 میلیارد تومان بوده است. همچنین گزارش ماهانه کاوه از نظر مقداری نشان میدهد که در آبان 1402 موفق به فروش 157,526 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است. ✅مهم و ویژه: شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش 34197 میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص 27 درصدی برای سال مالی 1402 را داشته که توانسته تا پایان آبان 1402 حدود 72 درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.✅ در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال 1401 قابل مشاهده است. کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
کاوه،بنیادی،کدال۳۶۰
#کاوه اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) شرکت #فولاد_کاوه_جنوب_کیش ▪️ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 به ازای هر سهم 1,579 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 177 درصد افزایش داشته است. ▪️ «کاوه» با سرمایه ثبت شده 32,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 مبلغ 50,526,823 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 50,528,225 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 180 درصد رشد داشته است. 1402-09-08 16:57:03 (1111719) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
کاوه،بنیادی،کدال۳۶۰
#کاوه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه) شرکت #فولاد_کاوه_جنوب_کیش ▪️ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 مبلغ معادل 28,805,070 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته است. ▪️ کاوه با سرمایه ثبت شده 32,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 156,941,567 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته است. 1402-09-08 15:29:23 (1111817) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
کاوه،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #کاوه 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/8 ⌚ 12:21:38 🔖 11,140 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 1.00 تابلو  به ارزش کل 4,704,277,180 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
کاوه،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #کاوه 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/8 ⌚ 10:35:30 🔖 11,060 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 0.27 تابلو  به ارزش کل 8,259,519,520 ریال سرانه خرید هر کد 2,753,176,860 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
کاوه،💠 سامان تحلیل 💠
🟢 آخرین تغییرات نرخ های فلزات منتشر شده در نشریه متال بولتن چهارشنبه 29 نوامبر 💠 (#اختصاصی_سامان_تحلیل) #metalbulletin #HRC #CRC #BILLET #SLAB #متال_بولتن #سنگ_اهن #میلگرد #ورق_گرم #ورق_سرد #بیلت #اسلب 1402-09-08 #کچاد #کنور #کگل #کگهر #ومعادن #وامید #واحیا #فخوز #ارفع #کاوه #هرمز #ذوب ╭━━═━⊰✹🌐✹⊱━═━━╮      🆔@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🌐❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
بررسی روند سهام‌ گروه فلزات اساسی(آهن‌ و فولاد) #فولاد حمایت 510، مقاومت 560 تومان #ذوب حمایت 350، مقاومت 400 #فخوز حمایت 260، مقاومت 320 #کاوه حمایت 1000، مقاومت 1150 #فصبا حمایت 630، مقاومت 700 #هرمز حمایت 630، مقاومت 680 #فجهان حمایت 315، مقاومت 330 #ارفع حمایت 2300، مقاومت 2600 #فخاس حمایت 1100، مقاومت‌ 1200 #فولاژ حمایت 1350، مقاومت 1600 #فغدیر حمایت 750، مقاومت 850 #فسبزوار حمایت 4300، مقاومت 4500 #کویر حمایت 300، مقاومت 360 #فجر حمایت 750، مقاومت 840 #فوکا حمایت 950، مقاومت 1100 #فپنتا حمایت 4600، مقاومت 5200 #فروژ حمایت 4000، مقاومت 4300 #فنورد حمایت 1000، مقاومت 1200 #فسپا حمایت 700، مقاومت 800 #فروس حمایت 270، مقاومت 350 #فلوله حمایت 300، مقاومت 400 #فرود حمایت 380، مقاومت 430 #فروسیل حمایت 1200، مقاومت 1500 #فنفت حمایت 1650، مقاومت 1900 #فولای حمایت 750، مقاومت 850 #فسازان حمایت 800، مقاومت 600 #فافزا حمایت 5500، مقاومت 5100.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 576
2.0
خریدکاوه،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام‌ گروه فلزات اساسی(آهن‌ و فولاد) #فولاد حمایت 510، مقاومت 560 تومان #ذوب حمایت 350، مقاومت 400 #فخوز حمایت 260، مقاومت 320 #کاوه حمایت 1000، مقاومت 1150 #فصبا حمایت 630، مقاومت 700 #هرمز حمایت 630، مقاومت 680 #فجهان حمایت 315، مقاومت 330 #ارفع حمایت 2300، مقاومت 2600 #فخاس حمایت 1100، مقاومت‌ 1200 #فولاژ حمایت 1350، مقاومت 1600 #فغدیر حمایت 750، مقاومت 850 #فسبزوار حمایت 4300، مقاومت 4500 #کویر حمایت 300، مقاومت 360 #فجر حمایت 750، مقاومت 840 #فوکا حمایت 950، مقاومت 1100 #فپنتا حمایت 4600، مقاومت 5200 #فروژ حمایت 4000، مقاومت 4300 #فنورد حمایت 1000، مقاومت 1200 #فسپا حمایت 700، مقاومت 800 #فروس حمایت 270، مقاومت 350 #فلوله حمایت 300، مقاومت 400 #فرود حمایت 380، مقاومت 430 #فروسیل حمایت 1200، مقاومت 1500 #فنفت حمایت 1650، مقاومت 1900 #فولای حمایت 750، مقاومت 850 #فسازان حمایت 800، مقاومت 600 #فافزا حمایت 5500، مقاومت 5100. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها