ورود/ثبت‌نام

تکاردانتکاردان

آخرین معامله0.13%۲٬۳۳۴
اضافه کردن به دیده‌بان
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز تکاردان:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

تکاردان،بنیادی،کدال۳۶۰

#تکاردان #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) شرکت #تآمین_سرمایه_کاردان ▪️ شرکت تآمین سرمایه کاردان در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 386 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است. ▪️ «تکاردان» با سرمایه ثبت شده 25,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 9,656,551 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-03-27 20:45:10 (1202104) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
17 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری

✅ نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🟢فلزات‌اساسی: #فسپا، #فافق 🟢شیمیایی: #شفام،  #شکلر، #جم_پیلن، #مارون 🟢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 🟢اطلاعات:#اوان 🟢صندوق:#افران،  #دارایکم، #آوند، #یاقوت، #همای 🟢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کخاک 🟢انبوه‌سازی:#ثشرق 🟢سیمان:#سبهان، #سخاش 🟢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآسا، #حتاید 🟢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 🟢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 🟢غذایی:#غزر، #غپینو، #غگل 🟢دارویی:#دکوثر 🟢خودرو: #خمحور، #ناما 🟢لاستیک:#پکرمان 🟢زراعت:#زماهان، #سیمرغ 🟢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 🟢محصولات‌چوبی:#چخزر 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/27

نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از تکاردان بهتر است؟

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا، #فافق 💢شیمیایی: #شفام، #شکلر، #جم_پیلن، #مارون 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#اوان 💢صندوق:#افران، #دارایکم، #آوند، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کخاک 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#سبهان، #سخاش 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآسا، #حتاید 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غزر، #غپینو، #غگل 💢دارویی:#دکوثر 💢خودرو: #خمحور، #ناما 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان، #سیمرغ 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری
تکاردان،کدال۳۶۰

#تکاردان زمانبندی پرداخت سود #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #تآمین_سرمایه_کاردان 1403-03-26 15:35:34 (1202116) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۲۵
اشتراک گذاری

✅ نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🟢فلزات‌اساسی: #فسپا 🟢شیمیایی: #شفام،  #شدوص 🟢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 🟢اطلاعات:#آسیا_تک 🟢صندوق:#آوند،  #افران، #عیار، #یاقوت، #همای 🟢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کاذر 🟢انبوه‌سازی:#ثشرق 🟢سیمان:#اردستان، #سآبیک، #سبزوا 🟢سرمایه‌گذاری:#ومهان 🟢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 🟢غذایی:#غشهد، #غمینو 🟢دارویی:#دابور 🟢قند:#قهکمت 🟢خودرو: #خمحور 🟢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لخزر 🟢لاستیک:#پکرمان 🟢زراعت:#زماهان 🟢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 🟢محصولات‌چوبی:#چخزر 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کنور، #کچاد ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/26

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۲۵
اشتراک گذاری

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا 💢شیمیایی: #شفام، #شدوص 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند، #افران، #عیار، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کاذر 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#اردستان، #سآبیک، #سبزوا 💢سرمایه‌گذاری:#ومهان 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غشهد، #غمینو 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قهکمت 💢خودرو: #خمحور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لخزر 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کنور، #کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۲۵
اشتراک گذاری
تکاردان،کدال۳۶۰

#تکاردان گزارش #کنترل_های_داخلی در تاریخ 1402/12/29 شرکت #تآمین_سرمایه_کاردان 1403-03-23 19:05:47 (1189391) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری

✅ نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰 🟢فلزات‌اساسی: #فسازان، #فرود، #فلوله 🟢شیمیایی: #شفام، #شیران، #شدوص 🟢بانک: #وبصادر،  #وبملت، #وتجارت 🟢بیمه: #بساما 🟢فراکابها:#تکاردان 🟢اطلاعات:#آسیا_تک 🟢صندوق:#آوند،  #افران، #همای، #لبخند 🟢انبوه‌سازی: #ثشرق 🟢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کتوکا، #کاذر 🟢حمل‌ونقل:#حسینا، #حپرتو 🟢سیمان:#سیتا، #سپاها، #سهگمت، #ساروم، #سفانو 🟢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 🟢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپمپی 🟢کاشی:#کحافظ 🟢غذایی:#غپاک، #غپآذر 🟢دارویی:#دابور 🟢قند:#قصفها، #قهکمت 🟢خودرو: #خساپا، #فنر 🟢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وامید 🟢زراعت:#زماهان 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #تجلی ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/23

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسازان، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #شفام، #شیران، #شدوص 💢بانک: #وبصادر، #وبملت، #وتجارت 💢بیمه: #بساما 💢فراکابها:#تکاردان 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند، #افران، #همای، #لبخند 💢انبوه‌سازی: #ثشرق 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کتوکا، #کاذر 💢حمل‌ونقل:#حسینا، #حپرتو 💢سیمان:#سیتا، #سپاها، #سهگمت، #ساروم، #سفانو 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپمپی 💢کاشی:#کحافظ 💢غذایی:#غپاک، #غپآذر 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خساپا، #فنر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وامید 💢زراعت:#زماهان 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #تجلی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۳۳۴
اشتراک گذاری
سیگنال برتر
سیگنال برتر
رتبه: 155
2.2

توقف ۱۴ نماد، تعلیق بدون زمان دو سهم و رکورد آمار ابطالی ها با ۱۱۳ شرکت! نماد ۱۴ شرکت بورسی و فرابورسی موقتا بسته و دو سهم نیز بدون اعلام زمان، تعلیق و رکورد ابطال بخشی از معاملات سهام هم شکسته و شامل ۸۷ شرکت شد! 🔻به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قبل از آغاز معاملات سومین روز هفته بازار سهام که با تمدید محدودیت دامنه نوسان 2 و 4 درصدی سهام و صندوق ها همراه شده، نماد شرکت های سنگ آهن گهر زمین، بیمه معلم، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، تولید دارو، حفاری شمال، پگاه گلپایگان و دارویی‌ رازک‌ به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته و بعد از ساعت 10 بازگشایی می شوند. 🔻شرکت های ایران ارقام، بانک شهر، بانک سرمایه، خدمات فنی فولاد یزد، فولاد افزا سپاهان، سیمان ممتازان کرمان و ساختمانی ب نام آوران مهندسی، بانک آینده، تامین سرمایه کیمیا و فولاد افزا سپاهان برای دو روز کاری از تابلو معاملات خارج شدند. 🔻نماد دو شرکت شستا و پتروشیمی غدیر هم به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس تا زمان نامعلومی تعلیق شد. 🔻ابطال دسته جمعی و با توضیح بخشی از معاملات سهام شرکت های بورسی و فرابورسی با رکورد جدیدی همراه شد و طی آن 113 شرکت مشمول این رویه شدند.  گروه مالی شهر با تصمیم مدیرعامل بورس، گروه مالی صبا تامین(صبا)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور)، بین المللی محصولات پارس (شپارسفولاد امیرکبیرکاشان(فجر)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، گروه مپنا (رمپنا)، سیمان تهران (ستران)، داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)، گروه بهمن (خبهمن)، سرمایه گذاری نیرو (ونیرو)، سیمان هرمزگان (سهرمز)، فروسیلیس ایران (فروس)، سیمان هگمتان (سهگمت)، صنایع سیمان غرب (سغرب)، سیمان خوزستان (سخوز)، مجتمع فولاد خراسان (فخاس)، نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد)، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)، صنعت غذایی کورش (غکورش)، داروسازی اسوه (داسوه)، داروسازی جابر ابن حیان (دجابر)، هلدینگ داروپخش (وپخشفولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)، سرمایه گذاری شفادارو (شفا)، تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد)، سیمان اردستان(اردستان)، پارس دارو (دپارس)، صنعتی کیمیدارو (دکیمی)، پترو شیمی غدیر (شغدیرالبرز دارو (دالبر)، داروسازی اکسیر (دلرسپید ماکیان (سپید)، نفت بهران (شبهرن)،  بانک اقتصاد نوین (ونوین)، گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما)، کربن ایران (شکربن)، پتروشیمی جم (جم)، بانک پارسیان (وپارس)، بانک سینا (وسینا)، بانک تجارت (وتجارت)، سرمایه گذاری داروئی تامین (تیپیکو)، معادن منگنز ایران (کمنگنز)، تامین سرمایه امین (امین)، ایران دارو (دیران)، سیمان فارس نو (سفانو)، نفت پارس (شنفت)، معدنی املاح ایران (شاملا)، فراورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)، داروئی و بهداشتی لقمان (دلقما)، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت)، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)، پتروشیمی پردیس (شپدیس)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)، بانک صادرات ایران (وبصادر)، پست بانک ایران (وپست)، سیمان مازندران (سمازن)، پتروشیمی جم پیلن (جم پیلن)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، زامیاد (خزامیا)، پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)، بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(وکغدیر)، بانک پاسارگاد (وپاسار)، بانک کار آفرین (وکار)، س. صنایع‌شیمیایی‌ایران(شیران)، بانک خاورمیانه (وخاورپالایش نفت تبریز (شبریز)،  نفت سپاهان (شسپا)، تامین سرمایه کاردان(تکاردانفولاد مبارکه اصفهان (فولادپالایش نفت بندرعباس (شبندر)، معدنی و صنعتی چادرملو (کچادمبین انرژی خلیج فارس (مبین)، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)، بانک ملت (وبملت)، کالسیمین (فاسمین)، سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)، گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان)، پتروشیمی شیراز (شیرازحفاری شمال (حفاری)، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترولفولاد آلیاژی ایران (فولاژپالایش نفت تهران (شتران)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، قند هکمتان (قهکمت)، سیمان بجنورد (سبجنو)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)، ایران خودرو (خودرو)، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)، پتروشیمی نوری (نوریپالایش نفت اصفهان (شپنا)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، ارتباطات سیار ایران (همراه)، سیمان شرق (سشرق)، سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)، پتروشیمی پارس (پارس)، فولاد خوزستان (فخوز)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)، پتروشیمی شازند (شاراک)، سایپا (خساپا) به دلیل عدم رعایت انصاف و نمادهای فرابورسی " پدیده، شفام، غپآذر، سبزوا، ساذری، وطوبی، وآیند، وسالت و غیوان" طبق ماده 20 و 147 دستور العمل .

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۵۵۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار