ورود/ثبت‌نام
W2Msolution

W2Msolution

@t_W2Msolution

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۹/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
1050
-1049
رتبه بین 24587 تریدر
6.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :21.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-9.4%)
قدرت تحلیل
0.8
10000تعداد پیام
فیلتر
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v4.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.06106-0.06158 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
تایم فریم:
30 دقیقه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۶۲
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v4.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.002354-0.002400 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۲۴۲۴
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v3.1 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.7528-0.7623 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۷
تایم فریم:
30 دقیقه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷۷٫۷۱
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v3.1 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 16.123-17.112 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
تایم فریم:
16 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٫۵۹
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v3.1 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - Heathy retracement و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.008793-0.009166 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۴
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۹۳۷۸۳
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM v3.1 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.2707-0.2806 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲۴
تایم فریم:
4 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۲۸۹۲۶
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM نسخه 3.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 1.104-1.126 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
تایم فریم:
2 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۱۴
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM نسخه 3.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 1.7354-1.8698 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۹۹
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM نسخه 3.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.002894-0.002942 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تایم فریم:
1 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۲۹۴۴۴
اشتراک گذاری
W2Msolution
W2Msolution
رتبه: 1050
0.8
خرید،تکنیکال،W2Msolution
سیگنال HM نسخه 3.0 (تکانه بالا) خال خال. با موج قبلی با افزایش حجم و حرکت خوب به نظر می رسد. - بهبود و پشتیبانی خوب در سطح خوب @ 0.026144-0.026218 - روند آهسته و پیوسته در صورت توانایی در بالای منطقه پشتیبانی در حال حاضر اگر بتواند بالاتر از سطح حمایت نگه دارد، پاداش بسیار خوبی نسبت به سطح ریسک دارد.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۶
تایم فریم:
2 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۲۶۰۷۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها