ورود/ثبت‌نام
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي

BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي

@i_26799

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۰/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1007
-1006
رتبه بین 8301 تریدر
-5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :5.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :2.4%)
قدرت تحلیل
3.7
10000تعداد پیام
فیلتر
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.058 میلیون سهم #قتربت در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 1.96 درصد از سهام #قتربت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۹۳
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.003 میلیون سهم #قتربت در تاریخ 1403/02/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.96 درصد از سهام #قتربت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۱۱۱
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.007 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/29 خریداری کرد و درحال حاضر 12.44 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۶۵۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.264 میلیون سهم #نخریس در تاریخ 1403/01/28 خریداری کرد و درحال حاضر 3.69 درصد از سهام #نخریس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۵٬۱۰۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.170 میلیون سهم #تکمبا در تاریخ 1403/01/27 خریداری کرد و درحال حاضر 1.03 درصد از سهام #تکمبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۷۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.007 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/26 خریداری کرد و درحال حاضر 12.43 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۶۵۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.008 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 12.43 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۱٬۷۰۰
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.169 میلیون سهم #قتربت در تاریخ 1403/01/21 خریداری کرد و درحال حاضر 1.95 درصد از سهام #قتربت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۱۱۹
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.092 میلیون سهم #قتربت در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.94 درصد از سهام #قتربت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۱۲۷
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني فخررضوي 0.007 میلیون سهم #غمایه در تاریخ 1403/01/19 خریداری کرد و درحال حاضر 12.43 درصد از سهام #غمایه را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷۷٬۰۵۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها