ورود/ثبت‌نام
PRXسبد-شرك75484--شرك11801-

PRXسبد-شرك75484--شرك11801-

@i_16027

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
293
10
رتبه بین 7809 تریدر
0.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.7%)
قدرت تحلیل
0
25تعداد پیام
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.414 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/12/05 خریداری کرد و درحال حاضر 16.13 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
19 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.228 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 16.11 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 1.126 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 16.1 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.866 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 16.05 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.171 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 16.02 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.100 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/26 خریداری کرد و درحال حاضر 16.01 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.007 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/25 خریداری کرد و درحال حاضر 16.0 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.391 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/16 خریداری کرد و درحال حاضر 16.0 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.450 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/12 خریداری کرد و درحال حاضر 15.99 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.768 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/11 خریداری کرد و درحال حاضر 15.97 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 3.140 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/10 خریداری کرد و درحال حاضر 15.94 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 23.900 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/10/05 خریداری کرد و درحال حاضر 15.81 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.300 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/09/29 خریداری کرد و درحال حاضر 14.81 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 1.460 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 14.79 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك75484--شرك11801- 0.422 میلیون سهم #بخاور در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 14.73 درصد از سهام #بخاور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها