ورود/ثبت‌نام
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-

PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-

@i_15609

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۰
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
818
رتبه بین 15560 تریدر
-1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :7.3%)
قدرت تحلیل
5
61تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.009 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 1.97 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۵۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.016 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/16 خریداری کرد و درحال حاضر 1.97 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.026 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.97 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۳٬۹۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.020 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/14 خریداری کرد و درحال حاضر 1.96 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۴٬۳۵۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.038 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/13 خریداری کرد و درحال حاضر 1.96 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۴٬۵۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.036 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/05 خریداری کرد و درحال حاضر 1.95 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۴٬۳۵۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 2.400 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.94 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۴٬۹۵۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.003 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 1.37 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.012 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.37 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۳٬۰۵۰
اشتراک گذاری
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
PRXسبد -شرک 17217- -شرک 12666-
رتبه: 818
5.0

PRXسبد-شرك17217--شرك12666- 0.054 میلیون سهم #واحصا در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 1.37 درصد از سهام #واحصا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۳٬۳۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار