ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی باشگاه بورس درباره سهام سنیر در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱

https://sahmeto.com/messages/998267
باشگاه بورس
باشگاه بورس
رتبه: 349
1.2
❇️برخی گزارش های قابل بررسی کدال شده ⬇️دوره 3 ماهه⬇️ #غنیلی به ازای هر سهم 124 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3000% افزایش داشته است. #سمگا به ازای هر سهم 159 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2171% افزایش داشته است. #خزامیا به ازای هر سهم 300 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1900% افزایش داشته است #وساپا به ازای هر سهم 62 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1450% افزایش داشته است . #فجر به ازای هر سهم 632 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1347% افزایش داشته است. #دفارا به ازای هر سهم 737 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1149% افزایش داشته است. #دلقما به ازای هر سهم 54 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 800% رشد داشته است. #خگستر به ازای هر سهم 15 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 400 درصد افزایش داشته است #سنیر به ازای هر سهم 1859 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 410% رشد داشته است . #شتوکا به ازای هر سهم 393 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 318 درصد افزایش داشته است. #دتولید به ازای هر سهم 115 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 229% افزایش داشته است. #کگاز به ازای هر سهم 711 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 205% افزایش داشته است #کاوه به ازای هر سهم 843 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 168% افزایش داشته است . #کویر به ازای هر سهم 168 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 155% افزایش داشته است. #خکار به ازای هر سهم 73 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 152% افزایش داشته است. ⬇️دوره 6 ماهه ⬇️ #ریشمک به ازای هر سهم 2842 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3058% افزایش داشته است. #فسبزوار به ازای هر سهم 4754 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  151% افزایش داشته است #پکویر به ازای هر سهم 685 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 697% افزایش داشته است ⬇️دوره 9 ماهه ⬇️ #ثفارس به ازای هر سهم 1798 درصد سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3169%  افزایش داشته است. #ورنا به ازای هر سهم 273 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 141 درصد افزایش داشته است #ثالوند به ازای هر سهم 690 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157%افزایش داشته است. 🔴و در انتها🔴 ✅ تبدیل ضرر به سود در نمادهای #سدور  #قشرین  #غنیلی #ثنوسا  #ثزاگرس  #ثجوان  #دانا   #مداران  #شپارس  #پیزد #خکاوه  #خبنیان  #شپاکسا  #کساپا  #فلوله  #خکمک  #آباد  #دزهراوی #دانا تبدیل ضرر 1458 ریالی به سود3106 ریالی #فسوژ  تبدیل ضرر 13 ریالی به سود 1505 ریالی #وبرق  تبدیل ضرر 8 ریالی به سود 21483 ریالی @Bashgah1Bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۳۱
قیمت لحظه انتشار:
۴۷٬۸۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها