ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام قرن در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷

https://sahmeto.com/messages/990737
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #تاپکیش، #توسن 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثعتما، #ثامان، #ثفارس، #ثپردیس، #ثغرب 💢 فعالیتهای کمکی: #تکیمیا، #فرابوس، #امین 💢بیمه: #پارسیان، #ما، #ملت 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حسیر، #حاسا، #حسینا 💢حمل و نقل آبی: 💢 سایر واسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولساپا، #ولشرق 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور 💢 سرمایه گذاریها: #وساپا، #وخارزم، #وهامون، #چوثوق، #وکادو، #وبوعلی، #وتوسم، #وحامی 💢 هتل: 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کپشیر، #سپرمی،#سایرا 💢سیمان: #ستران، #سرود، #سخزر، #سفانو 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شپدیس، #شیراز، #شدوص، #شلرد، #شصدف، #شپاکسا، #قرن، #,شکلر، #شکف 💢 دارویی: #دتولید، #دتماد، #دفارا، #دتوزیع، #داسوه، #کاسپین، #هجرت، #درهآور 💢محصولات غذایی: #غگل، #غکورش، #غشهد، #غمایه، #غفارس، #غیوان 💢 عرضه برق و گاز: #بپیوند 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وغدیر 💢قندوشکر: #قنیشا، #قشهد 💢 خودرو: #خگستر، #خزامیا، #خمحرکه، #خمهر، #ورنا، #ختور، #خوساز 💢ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بشهاب، #بسویچ 💢ماشین آلات: #گلدیرا، #انتخاب 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فجر، #فسبزوا، #زنگان 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شپنا، #شتران، #شنفت 💢 لاستیک: #پیزد، #پکرمان، #پلاست 💢 منسوجات:  💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کاما، #کدما، #تاصیکو، #تکنار 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زقیام، #زکوثر، #زماهان ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۵۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها