ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام وتجارت در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵

https://sahmeto.com/messages/983094
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 861
2.6
🟢سهم های بزرگ چقدر از راه رفته را برگشتند؟!! همونطور ک در جریان هستید بازار سرمایه پس از رشد خوبی ک از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع کرد به یکباره از اردیبهشت وارد فاز ریزش شد و بسیاری از سهم ها ریزش شدیدی را از اردیبهشت ۱۴۰۲ تجربه کرده و همچنان با وجود این ریزش شدید در حال افت قیمتی هستند امروز میخواهیم طی این مطلب بزرگان بازار را زیر ذره بین گذاشته تا ببینیم هر کدام چقدر از مسیری را ک در صعود طی کردند برگشتن 🔸#خگستر میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۸۸ ٪ قیمت کف آبان : ۲۷۳ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۷۸۵ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۴۷٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۷۸۵ تومان خگستر رو ۹۰٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#خودرو میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۶۰٪ قیمت کف آبان : ۱۷۸ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۴۶۳ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۴۳٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۴۶۳ تومان خودرو رو ۷۵٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#خساپا میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۴۸٪ قیمت کف آبان : ۱۵۹ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۳۹۵ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۳۸٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۳۹۵ تومان خساپا رو ۶۰٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#وبصادر میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۶۵٪ قیمت کف آبان : ۱۲۰ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۳۱۷ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۳۸٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۳۱۷ تومان وبصادر رو ۶۱٪ در سود بودید  امروز وارد ضرر شدید 🔸#وتجارت میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۶۸٪ قیمت کف آبان : ۱۱۷ تومان قیمت سقف خرداد : ۳۱۳ تومان میزان افت از سقف خرداد تا الان : ۲۸٪ اگر شما در سقف قیمتی خرداد یعنی ۳۱۳ تومان وتجارت رو ۳۹٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#وبملت میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۲۱۴٪ قیمت کف آبان : ۱۷۳ تومان قیمت سقف خرداد : ۵۴۲ تومان میزان افت از سقف خرداد تا الان : ۲۲٪ اگر شما در سقف قیمتی خرداد یعنی ۵۴۲ تومان وبملت را ۲۸٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#شپنا میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۱۳٪ قیمت کف آبان : ۴۸۷ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۱۰۴۰ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۲۵٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۱۰۴۰ تومان شپنا رو ۳۴٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#شبندر میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۰۳٪ قیمت کف آبان : ۷۳۵ تومان قیمت سقف خرداد : ۱۴۹۲ تومان میزان افت از سقف خرداد تا الان : ۱۵٪ اگر شما در سقف قیمتی خرداد یعنی ۱۴۹۲ تومان شبندر رو ۱۸٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#شتران میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۳۳٪ قیمت کف آبان : ۲۷۷ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۶۴۴ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۳۰٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۶۴۴ تومان شتران رو ۴۳٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#فملی میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۹۱٪ قیمت کف آبان : ۳۰۹ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۹۰۰ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۲۴٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۹۰۰ تومان فملی رو ۳۰٪ در سودید بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#فولاد میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۶۴٪ قیمت کف آبان : ۲۷۹ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۷۳۷ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۲۸٪ اگر شما در سقف قیمتی اردیبهشت یعنی ۷۳۸ تومان فولاد رو ۳۸٪ در سود بودید امروز وارد ضرر شدید 🔸#انرژی۳ میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۸۶٪ قیمت کف آبان : ۲۷۹۳ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۷۹۹۹ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۴۲٪ اگر شما در سقف قیمت اردیبهشت یعنی ۷۹۹۹ تومان انرژی۳ رو ۷۳٪ در سود بودید الان وارد ضرر شدید 🔸#بورس میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۴۴٪ قیمت کف آبان : ۴۳۹ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۱۰۷۱ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۴۱٪ اگر شما در سقف اردیبهشت یعنی ۱۰۷۱ تومان بورس رو ۷۰٪ در سود بودید الان وارد ضرر شدید 🔸#فرابورس میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۶۰٪ قیمت کف آبان : ۷۲۲ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۱۸۷۸ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۳۹٪ اگر شما در سقف اردیبهشت یعنی ۱۸۷۸ تومان فرابورس رو ۶۳٪ در سود بودید الان وارد ضرر شدید 🔸#کالا میزان رشد از کف آبان تا بالاترین قیمت : ۱۳۷٪ قیمت کف آبان : ۱۲۹۹ تومان قیمت سقف اردیبهشت : ۳۰۸۱ تومان میزان افت از سقف اردیبهشت تا الان : ۲۸٪ اگر شما در سقف اردیبهشت یعنی ۳۰۸۱ تومان کالا رو ۳۹٪ در سود بودید الان وارد ضرر شدید ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۲۶۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها