ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام میدکو در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱

https://sahmeto.com/messages/938673
#افزایش_سرمایه #خرینگ پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 124 درصدی از انباشته #غشهد   صدور مجوز افزایش سرمایه 131 درصدی از انباشته #غویتا   صدور مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی از انباشته #غدانه صدور مجوز افزایش سرمایه 270  درصدی از انباشته #دعبید صدور مجوز افزایش سرمایه  85 درصدی از انباشته #کرماشا صدور مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی از انباشته #پردیس صدور مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته #آواک   صدور مجوز افزایش سرمایه 135 درصدی از انباشته #قیستو   صدور مجوز افزایش سرمایه 212 درصدی از آورده #میدکو صدور مجوز افزایش سرمایه 42 درصدی از آورده و مطالبات تماوند   مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی از آورده و مطالبات #خدیزل آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه 70 درصدی از انباشته در تاریخ 1402/04/21 1402/04/11
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۴۲٬۷۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها