آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:45K
Findow | پنجره‌ای به بازارهای مالی

نمادهایی که برای ادامه راه دلایل بنیادی خوبی داشته باشند طبیعتا می توانند مورد استقبال بهتر سرمایه گذاران نیز قرار گیرند