آموزش
زمرد بورس💎@zomorodbourse
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

قندیا یکی یکی در حال افزایش سرمایه هستن

فقط #قثابت رو نکرده

برا ورود مناسب

#ونفت مناسب ورود ✔️✔️

هردو صف فروش هستند

روزای اینده بالا میاریم 🌹

نمایش بیشتر