آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#شبندر صف خرید ۹۰ میلیونی روقیمت ۴۲۷۲ تومن معامله میشه هدف بعدی این سهم ۴۵۰۰ تومن چارت اپدیت درج خواهد شد

۹۹/۴/۱۶

@burseplus