آموزش
زمرد بورس💎@zomorodbourse
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

#خرینگ

احتمالا ابتدای حرکت صعودی خودش باشه سومین روز صف خرید خودش رو تجربه میکنه✅