آموزش
زمرد بورس💎@zomorodbourse
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

#حتاید

سهم بعداز افزایش سرمایه و صف فروش امروز تقریبا میشه گفت به قیمت جذابی رسیده بررسی بیشتر از صف فروش✅✅🤔🤔