ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورسینه؛ آینه بورس درباره سهام وسصفا در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵

https://sahmeto.com/messages/317196
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #انرژی۳ ۴۴۳ میلیارد تومان #خودرو ۱۹۶ میلیارد تومان #خبهمن ۶۲ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #وسرضوی ۱۶ میلیارد تومان #وسخراج ۱۱ میلیارد تومان #وسصفا ۴ میلیارد تومان 🔹تقاضا در فرابورس: #توسن ۴۱ میلیارد تومان #شکام ۱۹ میلیارد تومان #غویتا ۱۸ میلیارد تومان 🔸عرضه در فرابورس: #غگز ۴ میلیارد تومان #سدبیر ۱ میلیارد تومان #فرابورس ۱ میلیارد تومان @boursineh_com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها