ورود/ثبت‌نام

تحلیل پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت درباره سهام وسصفا در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸

https://sahmeto.com/messages/314984
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۷۱۶ میلیون سهم #تپکو با حجم ۱۲۷ میلیون سهم #رانفور با حجم ۶۲ میلیون سهم #ساذری با حجم ۵۱ میلیون سهم #کالا با حجم ۳۶ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسخراج با حجم ۶۱ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۹ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۵۸ میلیون سهم #شپترو با حجم ۳۶ میلیون سهم #زقیام با حجم ۳۱ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها