آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#فمراد از سیگنالای شارپی ما صف خرید روقیمت ۱۷۲۴تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۸/۴

@burseplus