آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#خرینگ صف خرید روقیمت ۳۴۲۵ تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۷/۲۴

@burseplus