آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#خنصیر صف خرید روقیمت ۲۲۱۸تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۷/۱۱

@burseplus