آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#شکربن صف خرید رو قیمت ۱۲۵۴۳تومن معامله میشه این سهم بعد از پولبک رشد خوبی خواهد داشت و در سیو سود مختارید

۴۰۰/۶/۲۳

@burseplus