آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#کساپا روقیمت ۳۱۶۳ تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۴۰۰/۶/۲۱

@burseplus