آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

‍ وضعیت درآمدی اقتصاد #نوین (#و#نوین):

بانک اقتصاد #نوین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه را برابر با ۱۶.۸۸۹ میلیارد ریال اعلام کرده و مقدار پرداختی بابت سود‌های #سپرده سرمایه‌گذاری را نیز در تیرماه مبلغی بالغ‌بر ۱۳.۹۳۹ میلیارد ریال گزارش کرده است.

همچنین میزان تسهیلات وصولی طی دوره بانک اقتصاد #نوین برابر با ۵۹.۴۳۸ میلیارد ریال اعلام‌شده که نسبت به سال مالی گذشته ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده است

🔗 جزئیات بیشتر

نمایش بیشتر