آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#واعتباردر استانه صف خرید روقیمت ۹۰۶ تومن معامله میشه این سهم رشد بالایی خواهد داشت

۴۰۰/۵/۱۲

@burseplus