آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K
تحلیل سهم

#شاخص_کل با رسیدن به منطقه، 1322 هزار واحد از پتانسیل اصلاح مجدد برخوردار است و به نظر می رسد که وارد اصلاحی چندین هفته ای شده است.

البته برای تایید قوی‌تر این سناریو، باید شاخص زیر 1311 هزار واحد تثبیت شود و در آن‌صورت این استراحت ادامه‌دار خواهد بود.