آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

‏🟩 ‏ #بوعلی پتروشیمی بوعلی #سینا (بورس)

آخرین قیمت: 51,080 🟢 (‎+3.5%)

قیمت پایانی: 50,730 🟢 (‎+2.8%)

حجم معاملات: 2,412,254

نسبت حجم امروز به میانگین ماه: ‎62%

#ارزش معاملات: 12.2 میلیارد تومان

ورود پول حقیقی: 🟢 ‎5 میلیارد تومان

سرانه خرید حقیقی: 12

سرانه فروش حقیقی: 3

نسبت سرانه حقیقی: 🟢 4.1

نمایش بیشتر