آموزش
irBloomberg@irbloomberg200
رتبه:123
دنبال کننده:3.8K
irBloomberg

#کحافظ تعدیل نشده

طبق اموزش هایی که تا حالا دیدیم، من ترجیح میدم سکوت کنم . چارت بیانگر تمام نکات لازم هست