آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:45K
Findow | پنجره‌ای به بازارهای مالی

#وپویا با حداکثر سهمیه هر کد ۳۰۰ سهم به قیمت ۴۱۰۰ ریال در روز چهارشنبه ۴تیر ماه عرضه اولیه می شود