آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#شلعاب از سیگنالای پارسال قبل عید چند ماه گذشته مثبت۵ صف خرید روقیمت ۲۱۳۳ تومن معامله میشه این سهم رشد بالایی خواهد داشت اهداف طبق چارت اعلام میشود

۹۹/۱۲/۵

@burseplus