آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K
تحلیل سهم

#لخزر (درخواستی اعضا)

در محدوده قیمتی موج 4 و کف کانال و همینطور میانگین های حمایتی. هدف اول سهم، سقف کانال و در صورت شکست پر قدرت مقاومت سقف قبلی اهداف بالاتر خواهد رفت برای هدف موج 5 بزرگ.