آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#ستران از سیگنالای شارپی ما صف خرید روقیمت ۳۰۹۴ تومن معامله میشه مبارک سهامداران صبور نگهداری تا ۷۰۰۰ در سیو سود مختارید

۹۹/۱۰/۲۲

@burseplus