آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#وپست از سیگنالای شارپی ما صف خرید۸ میلیونی روقیمت ۲۱۹۵ تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۹۹/۱۰/۲۱

@burseplus