ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی آموزشی بورس پدیده درباره سهام داوه : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱/۲۰)

https://sahmeto.com/messages/1796670

امشب: تقریبا به جز ۳ الی ۴ تا سهم در دارویی ها صنعت دارویی چارتشون تکمیل شد که میتوان به #برکت #دامین #دکوثر #بیوتیک #دتولید #دلقما #داوه #دزهراوی #دسبحا #ریشمک #دسانکو #دبالک #دیران #ددانا #کی بی سی #درازک #ددام #دروز #درهآور #دارو #دفارا #دجابر #درازی #هجرت #دکیمی و فیلترهای مختص امشب در کانال در حد سوادم درج شد . امیدوارم نهایت استفاده را ببرید ... ❤️❤️

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۹۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار