ورود/ثبت‌نام

تحلیل پاراگراف‌ درباره سهام شاراک در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۰

https://sahmeto.com/messages/1794343
پاراگراف‌
پاراگراف‌
رتبه: 124
5.0

وبانک و اثر فروش شاراک ارزش بازار وبانک 35 همت است که 23 همت سود از محل فروش شارک شناسایی کرده است. دو حالت در نظر می گیریم. ابتدا حالتی که سود فروش تقسیم شود و سپس سناریویی که سود در بانک سپرده شده و درآمد ثابت ایجاد نماید. ▪️در سناریوی تقسیم سود وجه نقد را از ارزش بازار کسر می کنیم که ارزش بازار وبانک به 12 همت می رسد. سود قابل تقسیم در مجمع (بدون سود شاراک ) حدود 3.8 همت است و سود برآوردی و تکرار پذیر آتی هم حدود 4 همت. بنابراین نسبت P بر E پس از مجمع 2 بود ▪️حال اگر فرض کنیم تقسیم سود فروش شاراک از مسیر اصلاح اساسنامه امکانپذیر نباشد. در اینصورت فرض میکنیم مبلغ سپرده گذاری شده در بانک ملی 7 همت سود (30 درصد) برای شاراک خلق کند. در اینصورت سود وبانک به 11 همت می رسد و ارزش بازار پس از مجمع نیز 31.2 همت بود. بنابراین در این سناریو P بر E به عدد 2.8 می رسد. البته سناریو سومی هم می تواند قائل شد که مبلغ یاد شده صرف خرید سهام شود که این خود می تواند حالت های مختلفی را دربر گیرد. // بنظر می رسد بازار شاراک را با نگاه بدبینانه تری نسبت به دیگر هلدینگ ها ارزشگذاری کرده است. @rezayatee

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۳۱٬۴۴۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار