ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام کی بی سی در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۹

https://sahmeto.com/messages/1792119
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1173
3.3

شخص حقیقی درصدی  در نماد   وجامی  -24,800,851  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وآتوس  -10,000,000  عدد سهم فروخته وحید شریف پور  در نماد   مرقام  -2,202,711  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وهامون  -1,323,255  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  -1,044,892  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سخاش  -1,040,000  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وحکمت  -852,287  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پلاست  -400,000  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فنورد  -290,000  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سپیدار  -261,008  عدد سهم فروخته زهرا حقیقت جو  در نماد   دحاوی  -230,000  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  -110,734  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قشهد  -100,000  عدد سهم فروخته محمدصالح کملاخ  در نماد   وارس  -98,420  عدد سهم فروخته احسان حسینی فرسنگی  در نماد   تابا  -61,000  عدد سهم فروخته حسین علمی فقط  در نماد   وثوق  -50,000  عدد سهم فروخته وحید قاضی مطلق  در نماد   تابا  -47,245  عدد سهم فروخته عباس خاکپزان  در نماد   سخزر  -20,000  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  -9,701  عدد سهم فروخته عذرا ملانورزا  در نماد   کیا  -750  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   زمگسا  -100  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثوق  -1  عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثعمرا  303  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شزنگ  893  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کی بی سی  2,615  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  2,750  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  6,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حاریا  7,603  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  8,155  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفارود  8,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  9,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فجام  10,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  15,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ساربیل  20,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   مداران  20,020  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  29,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ساربیل  30,945  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  46,484  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  46,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  75,424  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثعمرا  80,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  89,800  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  100,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   اعتلا  100,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسعدی  200,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسعدی  200,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ختوقا  231,961  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   بخاور  284,451  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فبستم  301,627  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  342,778  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  356,462  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تکمبا  369,017  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خکمک  610,285  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  719,152  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  1,106,209  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  5,994,209  عدد سهم خرید داشته ابراهیم جمیلی  در نماد   فزرین  270,000  عدد سهم خرید داشته پریسا صالح  در نماد   خفنر  1,500  عدد سهم خرید داشته جواد اسدی  در نماد   فجام  704,869  عدد سهم خرید داشته جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی  در نماد   بایکا  29,433  عدد سهم خرید داشته حسین مهرپور لایقی  در نماد   ساذری  924,776  عدد سهم خرید داشته حمیدرضا حامدی نیک  در نماد   کسرام  74,181  عدد سهم خرید داشته

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار