آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#فنوال صف خرید ۷ میلیونی روقیمت ۲۷۳۷ تومن معامله میشه تا اهداف بالاتر نگهداری شود اهداف طبق چارت اعلام میشود

۹۹/۱۰/۱۶

@burseplus