ورود/ثبت‌نام

تحلیل صبر سبز 🌿 درباره سهام وغدیر در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۶

https://sahmeto.com/messages/1781079
صبر سبز 🌿
صبر سبز 🌿
رتبه: 257
2.4
#وغدیر ۱۴۰۲ ⛳️ تاریخ برگزاری مجمع :  ۱۴۰۲٫۰۱٫۳۱ 🌷 تاریخ پرداخت سود : ۱۴۰۲٫۰۲٫۲۷ 🍏 درصد تقسیم سود: ٪۸۵  DPS: ۲۳۵ تومان 🍀 سود انباشته: ۶۸۱۳٫۷ میلیارد تومان -------------------------------------------------------- ۱۴۰۱ ⛳️ تاریخ برگزاری مجمع: ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ 🌷 تاریخ پرداخت: ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۹ سجام 🍏 درصد تقسیم سود: ٪۸۶  ۱۹۳:DPS تومان 🍀 سود انباشته: ۳۶۶۰٫۶ میلیارد تومان  --------------------------------- ۱۴۰۰ ⛳️ تاریخ برگزاری مجمع: ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵ 🌷 تاریخ پرداخت: ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۱ مراجعه به شعب بانک تجارت. 🍏 درصد تقسیم سود: ٪۷۸  ۸۰:DPS تومان 🍀 سود انباشته: ۲۱۶۰ میلیارد تومان @assemblyprofit @mostafaasareh @talarehafez
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها