ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام سکارون در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1780309
#افزایش_سرمایه #زملارد دعوت به مجمع 1652% از تجدید در تاریخ 1403/01/28 #اعتلا دعوت به مجمع افسر 31% از  آورده و مطالبات تاریخ 1403/01/26 #ومشان دعوت به مجمع افسر 300% از آورده و مطالبات در تاریخ 1403/01/25 #سکارون ثبت‌ افسر 2623% از انباشته و تجدید ⬇️ثبت افزایش سرمایه از انباشته ⬇️ #غپاک     افسر 860  درصدی #پکرمان  افسر 100  درصدی #وسینا    افسر   57   درصدی #وصنعت افسر  55   درصدی #خودکفا  افسر  33   درصدی #رکیش   افسر   21  درصدی #رتاپ     افسر   11  درصدی #شسینا   افسر    9   درصدی 1403_01_15 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۸۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها